Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Tema: Integration

Integrationsfrågor, i synnerhet utrikes föddas situation på arbetsmarknaden, är ett centralt samhällsproblem som har behandlats i ett antal längre texter på inslag.se. Denna länksamling sammanställer de viktigaste inläggen i tematisk ordning.

1. Vi har ett problem

Arbetslinjen och utrikes födda – Hur fungerar arbetslinjen för grupper som inte kan hitta jobb ändå?

Arbetslösheten bland utrikes födda – Spelar arbetslösheten bland utrikes födda någon roll?

Perspektiv på barnfattigdomen – Var kommer de fattiga barnen ifrån?

Stadsdelar utan inkomstökningar – Vad händer i områden som ställs utanför ordinarie arbetsmarknad?

Samhällslivet med och utan tillit – Vad händer i områden där mellanmänsklig tillit sjunker?

2. Vad beror arbetslösheten på?

En förklaring till debatten – Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda kan förklaras på tre sätt.

Ett tolerant folk – Svenskar uttrycker exceptionellt toleranta attityder till minoriteter och invandring.

Vad förklarar sysselsättningsgapet? – Kan man lösa problemet genom att avreglera arbetsmarknaden?

Sysselsättningsgapet igen – Länder med stort sysselsättningsgap har en sak gemensamt.

När robotar gör prylarna – Den gamla tillverkningsindustrin ser inte ut som den gjorde förr.

3. Den praktiska politiken

Expressen och flyktingpolitikens dilemma – Hur ska Sverige agera i denna situation? Alla alternativ är oattraktiva.

Varför gör de inte bara som i Solna? – Tyvärr, ingen kommun tycks ha någon quick fix på integrationsproblemen.

Mottagandet och otacken – Kommunerna som tagit störst ansvar har också fått störst problem, och blir uppläxade av dem som står vid sidan av.

Kvinnor i SFI – särskilda svårigheter? – En närmare titt på statistiken pekar på de bekymmer kommunerna står inför.

Fas 3 som integrationsverktyg – Regeringen saknar trovärdiga svar.

Varför fattades Luciabeslutet? – Detta politiska sjask är inte på något sätt nytt.

4. En sorglig debatt

Flyktingdebattens skiljelinjer – Det händer något med debattnivån när invandring och integration kommer på tal.

Bland absurditeter och primadonnor – En översikt av ett mycket säreget debattlandskap.

Misstro mot debatten – Den logiska slutpunkten? Svenskars förtroende för saklighet i integrationsdebatten tycks vara lägst i hela Europa.

Migrationens kraft – Recension av Johan Norbergs och Fredrik Segerfeldts debattbok. (Återpublicerat från tidskriften Respons.)