Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
apr172009

Party i Tystberga

Vi firar svensk rättvisa med diner food. Jobbar stenhårt med kommande bok också.

Reader Comments (6)

Vilka killar! Vilken mat! Vilken bok!

17 april 2009 | Unregistered CommenterNiclas Berggren

Jaha ja. Så vi s k trooooooooogna läsare får stå tillbaka för orgier i transfetter och bokförfattande. Tveksam rättvisa. Jag tröstar mig med Philippe Jaroussky (han är ju så lik dig Peter, kanske t o m snyggare, och sjunger Monteverdi som en gud, aj laavv him).

17 april 2009 | Unregistered CommenterFinn T:son

Kan bara hänga med mitt huvud i skam - två dagars slit utan annat än marginell tillgång till nätet. Vår tids motsvarighet till vatten och bröd ungefär. Men sällskapet var trevligt, många stunder löpte allt på utmärkt, och vi fick mycket gjort. Känner mig lite tömd på bloggidéer för stunden och har ingen lust att skriva inlägg som handlar om att - vilken chock! - det inte är lagligt att medverka fildelning av upphovsrättsskyddat material i Sverige.

Philippe sjunger aningen bättre men är däremot inte alls snyggare. Och jag undrar om han kan stoppa in fem bragokex samtidigt i munnen?

17 april 2009 | Unregistered Commenterpeter s-w

Men hörni - det finns väl inga seinfeld diners i Sverige! Vilken paradoxhåla befann ni er i egentligen?

22 april 2009 | Unregistered Commenterbergh

I Tystberga finns det! Det är the plejs att skriva bok på, vettu.

23 april 2009 | Unregistered Commenterpeter s-w

Jag trodde det var en metafor. Men det visade sig vara en tätort i Nyköpings kommun.

23 april 2009 | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>