Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Entries in terror (2)

torsdag
jul282011

Gav Saudiarabien stöd till al-Qaida?

Osama bin Laden visade sig bo i Abbottabad, ett stenkast från Pakistans militärakademi. Att han fick någon form av beskydd var uppenbart, men från vem? Är Pakistan allierad med Väst eller med våra islamistiska motståndare? Finns det fler länder som som vi bör ompröva synen på?

En besvärande känsla, som återkommer allt oftare, är att Väst befinner sig i en konflikt i en terräng med aktörer och lojalitetsförbindelser som vi i grund och botten inte förstår. Eller, för att vara mer hoppfull, ett konfliktområde som i varje fall allmänheten har en felaktig bild av.

I augustinumret av Vanity Fair diskuteras en mycket besvärande aspekt på 9/11-attentaten och den följande utredningen. Omständigheter tyder på att Saudiarabien har länkar till al-Qaida som sträcker sig tillbaka till 1990-talet, dels i form av ett finansiellt stöd (beskyddarpengar för att slippa angrepp), dels i form av passivt stöd med slutna ögon och tyst acceptans.

Förbindelsen sägs ha uppdagats i amerikanska utredningar av 9/11, men ska snabbt ha begravts av utrikespolitiska skäl.

Click to read more ...

måndag
jul252011

Tillräckligt ensam, tillräckligt galen?

Updated on 26 juli 2011 by Registered CommenterPeter Santesson

Updated on 27 juli 2011 by Registered CommenterPeter Santesson

Det är inte helt godtyckligt vilka sorters idéer som figurerar i terrorsammanhang. Våldsextremismen omger sig med en tankevärld som drar knivskarp gräns mellan De Egna Goda och De Andra, mellan bröderna i den rättfärdiga kampen och förrädare och avfällingar på den andra sidan. Liknande tongångar hittar man också mer eller mindre av inom partier och politiska rörelser som helt tar avstånd från våld. (Därtill riktar de ofta sådant språk just mot varandra: epitet som ”kräk” och ”svin” och ”förrädare” utdelas ömsesidigt.) Likheten i tonläge betyder absolut inte att alla som har sådana idéer eller talar sådant språk skulle ha nära till våld. Men beröringspunkterna finns där och är knappast slumpmässiga. Det är ont om våldsbenägna centerextremister. Man drar tankegången ljusår för långt om man hävdar att den norske terroristen skulle vara ett direkt resultat av en bredare politisk diskurs. Men nog är det också enögt att helt förneka beröringspunkten – även om man låter bli att pådyvla ansvar.

Click to read more ...