Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Entries in språk (4)

måndag
feb242014

Ånger, all denna ånger

I det offentliga språket har våra moraliska ord blivit urvattnade och mist sin betydelse. Ord som ”skam”, ”skuld” och ”förlåtelse” är inte längre av kött och blod, utan liknar mer piruetter för att undkomma klander eller framstå som bättre än omgivningen. Den utvecklingen har beskrivits tidigare på inslag.se.

Till listan över hotade begrepp kan läggas ”samvetskval”. Sådan ruelse är på väg att trängas undan av den ytligare ”ångern”. Vi känner inte längre kval. Vi ångrar oss.

Click to read more ...

söndag
dec162012

Kvinnor i SFI – särskilda svårigheter?

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors SFI-resultat tycks vara stora. Hur kan man bli samhällsmedlem på riktigt utan att kunna läsa och skriva?

I början av oktober sände Studio Ett ett reportage från en SFI-klass i Borlänge (2 oktober, ”Tjärna ängar i Borlänge”). Det är mycket välinvesterad tid att lyssna på reportaget om man vill få en konkret bild av de svårigheter kommunerna står inför i dag. Det är lika välinvesterad tid att också lyssna på den efterföljande diskussionen mellan Expressens Anna Dahlberg och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om man vill bilda sig en uppfattning om hur trovärdiga svar regeringen levererar på hur kommunerna ska lösa problemet.

Borlänge för egen statistik över förkunskaperna hos nyanlända i introduktionsprogrammet. Statistiken berörs i reportaget, och när man tittar närmare på siffrorna framträder ett oroväckande mönster. Det tycks särskilt vara kvinnor som har problem med mycket skrala förkunskaper och mycket skrala slutkunskaper efter SFI.

Click to read more ...

söndag
sep162012

Skam, skuld och förlåtelse

Ofta sägs det känslomättade saker som vid närmare eftertanke inte betyder så mycket. ”När jag tänker på hur vi behandlar gråsparvarna skäms jag över att vara människa!” skriver någon offentligt. Frasen är vanlig – byt sparvar och människor mot valfria kategorier. Men vad menar man? Och är det ett trovärdigt påstående? Det här är ett exempel på hur vårt språk för moralfrågor har urvattnats.

Click to read more ...

lördag
jul312010

Svensk politik är ett sjörövarskepp

På mellanstadiet övergick jag och min bästa kompis till att prata rövarspråket. Å så listigt. Varför lära sig ett exotiskt språk, när man istället kunde installera ett skal över vanlig talad svenska och göra den helt ogenomtränglig för de oinvigda? I själva verket förstår alla rövarspråket – det är bara omständligt och därtill mycket tröttande att lyssna på.

– Å nej! Vi har tappat taget! Alla är inte med ombord. Nu gäller det att vässa. Eller avfyra åtgärdsbatteriet. Eller nått.

Det svenska politiska språket är ett rövarspråk i mer än den bemärkelsen. Den sammanhållande metaforen är ett sjörövarskepp. Svårigheter tar man sig an genom att sjösätta reformer utrustade med ett helt batteri av åtgärder. Övrig beväpning består av ”vassa” förslag, dock får de absolut inte vara fyrkantiga. Det gäller att hålla i rodret och följa kursen när debattens vågor går höga. Vid den händelse att befälhavaren skulle tappa den ideologiska kompassen finns nämligen risken för myteri i partiet. Ibland är skeppet inblandat i drabbningar, och då måste man se till att alla är med ombord. (Är det bättre än att vara med på vagnen?) Det är ett evigt slit med segel och linor – ständigt skall det nämligen tas nya tag och huggas i. Alla krafter behövs och aldrig får man tappa greppet. Ibland hettar det till. Vid utsikt om att erövra regeringsmakten formeras en äntringsstyrka. Samtidigt står luggslitna besättningsmedlemmar påfallande lågt i kurs. Den som blivit stelbent eller enögd berövas allt inflytande. Drömmen är att få vind i seglen.

Rövarspråket är inte svårt att förstå, men outhärdligt att lyssna på. Var socialiseras man in i att fylla sitt tal med denna parad av verkningslösa metaforer? Vilken kursgård är det som behöver brännas ned? Jag kan knappt höra vad som sägs för allt prat.