Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Entries in skurkar (2)

onsdag
mar212012

Sydsvenska handelskammaren om oro för brott

Sydsvenska handelskammaren släppte idag en rapport om brottslighet, med huvudbudskapet att Malmö är utsatt för orättvis svartmålning. En av de saker som rapporten berör har diskuterats tidigare på inslag.se: sambandet mellan oro för brott och den faktiska brottsligheten. Rapporten är ett klockrent exempel på den spridda vanan att ifrågasätta människors oro för brott och hävda på att den skulle vara irrationell och ogrundad. Här heter det:

[D]enna oro är inte nödvändigtvis sådan att den samvarierar med den faktiska brottsligheten. Grupper som är mest oroade är inte nödvändigtvis de som är mest utsatta för brott. … Som framgår är finns uttryckt på detta vis det både områden som trots att de inte har extremt många brott ändå har fler med stark oro än övriga landet och tvärtom. Stockholms kommun har betydligt fler bostadsinbrott än Sverige i allmänhet. Men andelen invånare som är starkt bekymrade över detta är samma som i landet i övrigt. I Växjö är andelen som är oroade större än i Stockholm, men risken att drabbas är till och med något lägre än Sverige i övrig. (sid. 16)

Ja, folk är väl bara hispiga och kan få för sig allt möjligt, lockas läsaren att tro. Men stämmer det?

Click to read more ...

tisdag
jan102012

Brott och rädslan för brott

Rädslan för att själv utsättas för brott framstår knappast som gripen ur luften. I synnerhet i Landskrona och Södertälje, de båda normalstora städerna som drabbats av ett mycket högt skurkindex, blir orosnivån klart högre.

Finns det skurkstäder i Sverige? Är det någon väsentlig skillnad mellan brottsligheten i städer som Malmö, Landskrona och Södertälje jämfört med den i vanlig svensk stad? Inslag.se har i en liten undersökning utsett Gävle till svensk typstad och sedan tagit fram ett övergripande skurkindex genom att jämföra antalet anmälda skurkaktigheter av olika slag med nivån i denna normalstad. Resultatet pekar mot att det sannerligen finns skurkstäder i jämförelse med normalstaden Gävle.

En närliggande fråga är sambandet mellan förekomsten av brott och rädslan för att själv drabbas av brott. Påverkas man av att leva i en skurkstad? Skribenten till detta inlägg har fått intryck av att somliga i debatten gärna tonar ned sambandet mellan verklig brottslighet och rädslan för brott. Är inte folk litet pjåskiga och oroar sig helt i onödan för att råka illa ut? Det är värt att titta närmare på hur rädslan för brott ser ut i förhållande till orternas värden i skurkindex.

Click to read more ...