Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Entries in prat (2)

fredag
mar232012

Makt och legitimitet

Varför pratas det så mycket i politiken? Maktutövning är ofta ärligast och skonsammast om man håller tyst.

Söderortspolisen rapporterade om en tankeväckande form av brottslighet. Förortsungdomar pressar sina jämnåriga offer på pengar som betalning för rent påhittade skulder. Utpressning är ju inget nytt, men att göra sig omaket att dikta upp en skuld som förevändning är intressant. Varför bryr man sig om det? De inblandade vet ju mycket väl vad saken egentligen handlar om. Men maktutövning behöver legitimitet.

Click to read more ...

måndag
nov012010

Kassandror skall hålla tyst

Tjänar det någonting till att debattera? I vår tid tror man på att vi genom det ”offentliga samtalet” skall konversera oss fram till en lösning på våra gemensamma problem. När skulle det ha hänt?

Uttrycket är förresten lustigt i sin anspråksfullhet, som om folk verkligen pratade med och inte bara till varandra. Nåväl, finns det starka skäl att dela den förhoppningen?

Kassandra tvivlade antagligen. För att ställa sig in hos damen gav Apollon henne förmågan att skåda in i framtiden. Men ilsk över sedermera obesvarad förälskelse dömde han henne raskt till att aldrig bli trodd. Det är frustrerande att inte nå fram.

När är det meningsfullt att lufta saker offentligt? Kassandra förutsåg Trojas fall, men kunde samtidigt inte göra någonting åt saken. Då kunde hon lika gärna vara tyst. Det är lika meningsfullt att förutspå sitt samhälles lagbundna undergång som att förklara för sin granne att han är ohjälpligt ful. Inte särskilt.

Problemet är att föreställningen om Kassandra-dilemman torde vara mer spridd än den faktiska förekomsten av dem. Det är frestande att tro sig vara väktare av den ohörbara sanningen. Självbilden utmanas bara genom att man öppnar sig för omgivningens kritik. Vore det kostnadsfritt funnes inget skäl för Kassandra-aspiranter att hålla tyst. Men det är det inte.

Click to read more ...