Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Entries in kunskap (1)

fredag
jun142013

Nu är språk betygsgrundande på slöjden – flumskolans märkliga praktik

Häromdagen beklagade sig en slöjdlärare för inslag.se. Slöjdbetyget i nian handlar inte längre bara om elevens förmåga att slöjda. Nu krävs det annat, berättade läraren. En elev som tillverkar enastående slöjdföremål kan inte få A (det högsta betyget i rådande system) om eleven inte dessutom levererar en ornamenterad oral svada om sitt slöjdande. Det krävs blaj – eleven måste dokumentera sina projekt i en projektpärm. Jo, de har pärmar där allt ska ”dokumenteras”. Slöjdsalens små projektledare ska ”planera”, ”motivera” och ”utvärdera” sina ”projekt”.

Har eleven enbart snickrat en perfekt fungerande kopia av ett gökur? Inget A. Högsta betyg kräver att eleven först utför det kritiska momentet att i projektpärmen skriva in att ”Jag har valt att tillverka ett gökur därför att tid är pengar dessa dagar. Gökurets ornamentering är inspirerad av schweizisk kultur.” Eleven ska också visa självständighet och kreativitet. Istället för att osjälvständigt snida en fågel ska man helst, tja, sätta dit en prinskorv. Entreprenöriellt och nyskapande. Slöjdläraren suckade. Han kände sig tvingad att premiera rent ordbajseri och förhindrad att sätta högsta betyg på mindre talträngda snickarämnen som egentligen förtjänade det. Men stämde detta som slöjdläraren berättade? Saken behövde undersökas.

Click to read more ...