Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag

Entries in jobb (7)

tisdag
dec172013

Sysselsättningsgapet ett varv till

Den senaste veckan har nationalekonomen Andreas Bergh fört en ganska uppmärksammad debatt med bland annat LO om förklaringen till invandrares svårigheter på den svenska arbetsmarknaden – det fenomen som brukar gå under benämningen sysselsättningsgapet. Bergh har i ett working paper funnit ett statistiskt samband mellan fackföreningarnas styrka (mätt i kollektivavtalens täckningsgrad på arbetsmarknaden) och sysselsättningsgap.

I det här sammanhanget har det förekommit hänvisningar till ett gammalt inlägg på inslag.se, som diskuterade korrelationen mellan asylinvandring per capita och storleken på sysselsättningsgapet. Frågan har ställts om inte den variabeln kan påverka sambandet som Bergh har funnit – vilket i praktiken är det som LO hävdar. Själv skriver Andreas att det inte är orimligt att det finns ett sådant samband, men påpekar helt riktigt att det ändå är en rätt enkel och skral liten analys som gjordes den gången, så det återstår att se hur sambandet ser ut.

Eftersom det onekligen är jag som är skyldig till det där inlägget och mitt namn nu nämns i debatten, har jag tyckt att det är motiverat att jag tar en snabbtitt på om den variabeln har någon bärkraft i den modell som används i Berghs working paper.

Click to read more ...

onsdag
maj152013

Vart tog jobben på Kodak vägen?

En idé som är så intuitivt självklar att den är omöjlig att utrota går ut på att maskiner och tekniska framsteg tar jobben ifrån oss. Man stöter på tanken överallt, även hos smart folk som bara inte råkar ha funderat så länge på ekonomiska frågor. Ta detta exempel som levereras av Jaron Lanier, en gammal datorpionjär:

At the height of its power, the photography company Kodak employed more than 140,000 people and was worth $28 billion. They even invented the first digital camera. But today Kodak is bankrupt, and the new face of digital photography has become Instagram. When Instagram was sold to Facebook for a billion dollars in 2012, it employed only 13 people. Where did all those jobs disappear? And what happened to the wealth that all those middle-class jobs created?

Frågan han ställer är alldeles utmärkt. Naturligtvis börjar man undra vart dessa jobb tog vägen och vad som hände med allt det värde som låg i Kodak. Men bara för att frågan är riktigt bra betyder det inte att den inte går att svara på.

Click to read more ...

lördag
sep082012

Fas 3 som integrationsverktyg

Regeringen kommer nu med en akutlösning för att stävja kommunupproret mot kostnaden för nyanlända. När de två åren med statligt etableringsstöd har löpt ut väntar jobbgarantin och fas 3.

Det kan rimligen inte ha undgått någon läsande medborgare att den låga sysselsättningsgraden bland utrikes födda är ett allvarligt samhällsproblem (1,2, 3). Spåren syns i de vanliga sociala indikatorerna och får lamporna att blinka: barnfattigdom (välj term själva, problemet förblir detsamma), ökande klyftor, stillastående eller fallande snittinkomster i miljonprogrammen.

Under sommaren har ett smärre kommunuppror pågått på debattsidorna. På DN Debatt har vi sett en protestskrift underskriven av 12 kommunstyrelseordföranden. Men det har varit mer spektakulärt än så. Även Vänsterpartiets och Miljöpartiets kommunalråd i Södertälje har offentligt begärt att inga ytterligare syriska flyktingar ska placeras i kommunen. Fundera på det en sekund. Vänsterpartiet och Miljöpartiet begär offentligt att kommunen ska slippa fler flyktingar. Ett intressant exempel på praktik vs. ideologi på gräsrotsnivå.

Click to read more ...

tisdag
sep042012

Rekrytering på vischan

Varför lyckas inte ett metallgjuteri i Småland hitta okvalificerad arbetskraft? Är ungdomarna för lata, eller har de svårt att hinna med bussen?

Tv-programmet Agenda sände i förrgår ett inslag om Åges metallgjuteri i Unnaryd. Gjuteriet har rekryteringsproblem. De kräver ingen utbildning alls – man får sin introduktionskurs på jobbet – och ändå kan de inte locka ungdomar till verkstadsgolvet. Se där, en del av ungdomsarbetslösheten är visst bara en attitydfråga ändå. Lata, curlade välfärdsungar som inte är beredda att få skit under naglarna och fattar att de måste ta ansvar för sin egen försörjning. Det var tonen i inslaget och förstås också så som det sedan diskuterades på nätet.

Inslag.se är inte på något sätt främmade för möjligheten att många ungdomar är lata, okunniga och osjälvständiga keps-inomhus-glin. Tvärtom, här odlar vi ringaktning mot hela vår omgivning och unga människor är inte undantagna. Men när det gäller just det här exemplet är slutsatser om ungdomars lättja inte den mest närliggande förklaringen. Fallet med metallgjuteriet illustrerar däremot en del andra förändringar som äger rum i Sverige.

Click to read more ...

onsdag
aug222012

När robotar gör prylarna

Jag var elva år första gången jag fick höra att framtiden låg i Kina och att Stilla havet skulle utvecklas till den framtida knutpunkt som Atlanten var då. Jag minns lektionen mycket tydligt. Han hette Carl-Arne, läraren som sa det. (Han lärde mig också att spela gitarr, vilket jag är djupt tacksam för.) Hur som helst var det där om Kina något som snart övergick från att vara en spännande framtidsspaning till att bli en kliché. En annan fras som upprepades till den grad att man slutade lyssna, var att framtiden skulle vara postindustriell – ett tjänstesamhälle. Ska jag vara ärlig förstod jag inte riktigt vad det konkret innebar. Men jag lärde mig frasen utantill, upprepade den som en duktig skolpojke, och fick högsta betyg i samhällskunskap. Jag tror inte att jag direkt avvek från mönstret.

Numera vet vi vad ”postindustriell” betyder i praktiken: tillverkningsjobb försvinner. Ibland stiger företagens vinster, ibland faller de. Men antalet anställda som behövs för att skruva ihop samma antal grejer blir färre och färre. Det sker med tillverkningen av prylar som tidigare skedde med tillverkningen av mat: stora produktionsökningar samtidigt som behovet av mer okvalificerad arbetskraft rasar. (Se t.ex. Lind – Avindustrialiseringen av Sverige: Myt och verklighet, pdf som nyanserar och ger siffror.)

Click to read more ...

måndag
jun112012

Sysselsättningsgapet igen – vad kan vi lära av Norge och Österrike?

Visserligen ser det ut att finnas ett tydligt samband mellan asylinvandring och sysselsättningsgap. Men samtidigt presterar länderna olika bra givet sin invandringsnivå. Har Sverige någonting att lära av Norge och Österrike?

Sysselsättningsgapet har ägnats en del uppmärksamhet på inslag.se. Frågan är vad som förklarar den stora ländervariationen i utrikes föddas möjlighet att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. En första snabbtitt på relevant statistik företogs, och det resultatet pekade i riktning mot att asylinvandringens storlek nog hade en större påverkan än liberaliseringsgraden på arbetsmarknaden. Men det var skakiga data och resultatet såg spretigt ut. Låt oss se om man kan finna lite vettigare siffror.

Click to read more ...

torsdag
apr072011

Kvinnoförbundet blomstrar när partiet går åt helvete

Ylva Johansson kandiderar till att bli ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Jag kommer att tänka på min konjunkturteori om McDonald’s. Ju sämre tider, desto bättre service på McD. I högkonjunktur står det tonårsglin bakom kassan, i dåliga tider slåss kompetent folk om platserna.

Ylva Johansson, minsann. Jadå, du läste rätt. Lena Sommestad är också intresserad – det kan möjligen verka litet småkonstigt för den som inte följt Sommestads försök att komma in i politiken igen, men inte annars. Sedan är Nalin Pekgul intresserad av att sitta kvar. Det är inte det minsta konstigt. Det är nämligen just politiker som Nalin Pekgul som brukar trivas i kvinnoförbunden. Men Ylva Johansson?! Det säger något om hur det ser ut i Socialdemokraterna just nu.

Click to read more ...