Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
maj022013

Mottagande och självbestämmande

Regeringen föreslår att kommuner ska kunna tvingas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Förslaget är ett steg i rätt riktning. Men intressant är det att läsa om hur ansvarigt kommunalråd i Solna – som tar emot ensamkommande barn – är positiv till förslaget och uttalar sig till TT:

Att ett 60-tal kommuner i dag inte har avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn är inte hållbart, säger Solnas kommunalråd Lars Rådén (M).

– Det viktiga måste ju ändå vara att vi gör ett bra mottagande för barnen som kommer hit, snarare än att värna om kommunernas självbestämmande.

Bra mottagande är viktigare än självbestämande, och det är inte hållbart att kommuner avstår från mottagande, är budskapet från Solna. Men hur i all världen ser man då på mottagandet av vuxna asylsökande i Solna? Denna kommun hade nämligen inget avtalat mottagande 2012 (Migrationsverket, pdf). Anser Solna att de borde tvingats till detta då det är mer prioriterat än kommunens självbestämmande?

torsdag
maj022013

Expansionen av antalet högskolelärare

Debatten om fallande studentprestationer i högskolan har tagit fart. Många tänkbara förklaringar diskuteras. En faktor som brukar lyftas är effekten av att antalet studieplatser ökat så mycket. Om en allt större del av årskullarna läser på högskolan kommer också variationen mellan högsta och lägsta studieförmåga bland studenterna att öka. Studenter kommer med olika förutsättningar, och ju mindre selektion som sker desto lägre blir både snitt- och lägstanivån bland studenterna. Detta är inte särskilt trevligt att tala om, men sambandet är nog ofrånkomligt.

Något som däremot inte diskuteras är att antalet högskoleanställda också har genomgått en kraftig expansion. Ökningen från 1980 till 2010 är mycket stor.

Statistiska Centralbyrån - ”Personal vid universitet och högskolor 2011”, sid. 4.

Prestationsförmågor och förutsättningar varierar bland studenter. Om prestationen sjunker när man ökar intaget därför att selektionen försvagas, frågar man sig om inte samma förlopp borde sättas igång när antalet högskoleanställda ökar mycket kraftigt. Kan man öka antalet högskolelärare kraftigt utan att samtidigt försvaga konkurrensen om dessa anställningar?

fredag
apr192013

Källkritik och bröderskapsrörelsen

För eller senare drabbas man av den nyttiga men obehagliga insikten att även uppburna personer ibland inte riktigt vet vad de pratar om, eller agerar på basis av förvånansvärt skralt underlag. Soppan med Socialdemokraterna och Islamiska förbundet kan ha varit nyttig på det sättet – som en titt in i korvfabriken. Händelseförloppet säger mycket om hur ostadiga de interna processerna i Socialdemokraterna är. Men det finns mer att lägga märke till.

Ett ord som flutit runt en del senaste dagarna är ”källkritik”. Man måste ju vara källkritisk. Det är professor Ulf Bjereld, som efter ett dopp i arkiven kom tillbaka och beskrev Islamiska förbundets omtalade artikelsamling på följande vis.

Click to read more ...

söndag
apr142013

Och vad är FIOE?

Updated on 14 april 2013 by Registered CommenterPeter Santesson

Är Islamiska förbundet i själva verket en tämligen ordinär, alls icke remarkabel muslimsk organisation vars ordförande nu helt skamligt har misstänkliggjorts? Marie Demker skriver, förstås i sak korrekt, att IFiS inte har några egna ”stadgar” om familjen utan att det omtalade dokumentet var en översatt religiös liten skrift. Hon förklarar vidare:

Islamiska förbundet är en del av en europeisk islamsk rörelse, förenad i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). En rörelse som enats om ett helt annat fördrag kring islams roll i de europeiska samhällena, en roll som man uppfattar som inkluderande, integrativ och konstruktiv. På konsultsvenska skulle vi nog kunna kalla det ett ”visionsdokument”…

Ja det låter både vagt och harmlöst, eller hur? Konsultsvenska och något torftigt visionsdokument. Nästan som Svenska kyrkan eller något. Men om man nu ändå sitter vid datorn kanske man blir nyfiken på vad det där FIOE är för en organisation. Det finns lite väl många självutnämnda experter ute på isen nu, så låt oss konsultera någonting mer auktoritativt. Jag läser i boken The New Muslim Brotherhood in the West av Lorenzo Vidino, utgiven på Columbia University Press 2010. Det känns som en skapligt solid källa.

Click to read more ...

söndag
apr142013

Islamiska förbundets gymnasieskola

Stefan Löfven har sannerligen inte mycket till övers för Islamiska förbundet. Han fastslog i Expressen igår:

Det underlag jag har tagit del av visar att Islamiska förbundets värderingar inte är förenligt med våra värderingar gällande exempelvis kvinnosynen och mäns och kvinnors lika rättigheter.

Om man, till skillnad från socialdemokraternas valberedning, besöker Islamiska förbundets hemsida, blir man varse att förbundet driver en handfull konfessionella friskolor. Ingen större nyhet. Och ingen som söker sig till en konfessionell friskola torde vara omedveten om vad det handlar om för skola. Fritt val.

Men om en skola har kopplingar till Islamiska förbundet och det inte framgår av skolans information? Kan det verkligen finnas en skola som har sådan koppling utan att det märks?

Click to read more ...

tisdag
apr022013

Vapen och vinstintresset

Det är ingen ny idé att vinstintressen är ok så länge det handlar om oviktiga ting, men måste hållas borta från viktiga saker. Vad detta viktiga består i varierar däremot.

Le Penseur.Winston Churchill återgav en debatt i underhuset år 1935, som gällde att man till allmän förfäran upptäckt att Hitlertyskland rustade snabbare än man trott och att krig kunde stå för dörren. Partiordföranden för Liberal Party, Archibald Sinclair, tyckte dock att en annan aspekt var viktig att diskutera.

He then proceeded to deal at length with ”the question of private profits being made out of the means of death”, and quoted a recent speech by Lord Halifax, President of the Board of Education, who had said that the British people were ”disposed to regard the preparation of instruments of war as too high and too grave a thing to be entrusted to any hands less responsible than those of the State itself”. Sir Archibald Sinclair thought that there ought to be national factories for dealing with the rapid expansion in air armaments, for which expansion, he said, a case had been made out.

The existence of private armament firms had long been a bugbear to Labour and Liberal minds, and it lent itself readily to the making of popular speeches. It was of course absurd to suppose that at this time our air expansion, recognised as necessary, could be achieved through national factories only. A large part of the private industry of the country was urgently required for immediate adaptation and to reinforce our existing sources of manufacture.

Winston Churchill, The Gathering of the Storm.

lördag
mar302013

Pontius Pilatus och tre pakistanska fullblod

– Barabbas?! Skämtar ni?

I Dalarnas Tidningar skriver jag en påskkrönika om lagstyre.

… Fler än Guds son har fallit offer för byråkratin. Hästar har råkat illa ut. År 1994 fick arméchef Åke Sagrén tre fullblod i gåva av sin kollega i Pakistan. Utrikesdepartementet underströk att det skulle vara en skymf mot Pakistan att avvisa gåvan. Problemet var att det rådde importförbud på asiatisk häst. Estland lovade Sagrén att ställa upp med karantän, och Tez, Sardar och Sher Dil stuvades in i ett Herculesplan. Men esterna svek och planet tvingades i stället landa i Byråkratsverige. Jordbruksverket var obevekligt och arméchefen förtvivlad. De fullt friska djuren avlivades, och kadavren eldades upp som varande riskavfall. …

söndag
mar242013

Partikongresser

Den som bänkade sig framför SVT Forum kunde följa Centerpartiets stämma i Upplands Väsby i helgen. Partikongresser, mer eller mindre oavsett parti, brukar vara ganska speciella tillställningar, där partistyrelser utkämpar en dragkamp mot organisationens idealister. Ska man göra det rätta eller det valbara?

Click to read more ...

lördag
mar232013

Tonlägen

Det finns en retorisk genre där skribenten försöker få det svenska folket att vakna ur sin slummer. Folket tror att de kan ”sova gott om natten” men strax bortom den skenbara vardagen väntar ett sataniskt mörker. Så här kan det låta:

Vi har sett det i grannländer och vi ser det hända i Sverige i dag. Det är det här som är det riktigt farliga, det är när det här händer som samhällen förändras. I dag är något farligt på väg att hända i Sverige.

Allting hänger ihop. Tro inte på statistiken som säger emot. Till synes disparata händelser binds samman till ett mönster.

Vi leker en farlig lek just nu. … politiker som glatt experimenterar … det är ett gift som kommer få samhället att ruttna inifrån. … Om vi inte tillsammans säger ifrån i dag kommer var femte svensk få sitta på den andra bussen i morgon.

Ta er i akt, svenska folket, ty ert land ruttnar inifrån medan eliten leker en farlig lek. Lyssna på mina ord, annars är det land ni älskar snart försvunnet.

Detta är tongångar som brukar förknippas med delar av Flashback, Avpixlat och liknande sajter. Men ovanstående citat är hämtade från en krönika av Aftonbladets Daniel Swedin.

Page 1 ... 5 6 7 8 9 ... 119