Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
mar082008

Att vägra mysticism

notisband-ovre.jpg

Mystery exists in the mind, not in reality.  If I am ignorant about a phenomenon, that is a fact about my state of mind, not a fact about the phenomenon itself.  All the more so, if it seems like no possible answer can exist:  Confusion exists in the map, not in the territory.  Unanswerable questions do not mark places where magic enters the universe.  They mark places where your mind runs skew to reality. Such questions must be dissolved.  Bad things happen when you try to answer them.

Eliezer YudkowskyOvercoming Bias diskuterar ett rationellt förhållningssätt till det obegripliga. Läsvärt

notisband-nedre.jpg

lördag
mar082008

Med sådana vänner…

kvinnodag.jpg
En traditionsenlig hälsning på Internationella kvinnodagen från Folkets park i Malmö. 

onsdag
mar052008

Inbrottslarm

Syftet med ett inbrottslarm är att förmå inbrottstjuven att istället bryta sig in hos grannen. Denna negativa externalitet borde kunna öppna för ett lustigt förhandlingsbud:

 Jag har bestämt mig för att installera ett inbrottslarm. Du inser förstås att detta i praktiken kommer att tvinga även dig att sätta in ett larm. Vi kan göra så här istället. För en blygsam ersättning är jag beredd att avstå från att larma mitt hus. Det blir billigare för oss båda. Vad säger du?

Hotet är inte trovärdigt. Grannen kan svara att han inte är beredd att betala en spänn, men däremot kan tänka sig att låta bli att larma sitt hus mot ersättning. Lösningen är en bindande överenskommelse mellan husägarna i trakten där alla avstår från att larma sina hus. Varför inte sätta upp skyltar också? Grannsamverkan för inbrott.

onsdag
mar052008

Informationshysteri

A-ekonomi är ett exempel på den oreflekterade informationsdyrkan som frodas på många håll. Inslagen, som såvitt jag kan bedöma innehåller påfallande litet ekonomisk analys, förses med ett tjusigt garnityr i rutans nederkant. Dagens börskurser rullar förbi. Oh, information minsann!

Vad tjänar detta till? Det finns i mina ögon två anledningar att vilja ha information: (1) Som underlag att handla på. (2) Som förströelse och förkovran. Vad gäller handlingsinformation vill man ha rätt mängd vid rätt tillfälle. (Töm exempelvis aldrig jobbmejlen vid tidpunkter då du inte kan besvara den.) Information vid andra tidpunkter och i för stora mängder är bara brus och stressande distraktion. Att klockan 21 upplysas om att Volvo B har sjunkit en halv krona är komplett värdelös handlingsinformation eftersom man inte kan agera på den förrän nästa morgon, när kursen redan förändrats.

Detta slags information är i själva verket ett fåfängt självbedrägeri av inbillad rationalitet och kunskap. Ytlig fixering på dagshändelser skapar dessutom ett sken av att hänga med och ha koll på läget. Generellt är den samhällsinformation som kommer via media av alldeles för hög detaljgrad. Väldigt mycket träd, väldigt lite skog. Om man inte finner dagstidningar underhållande, dvs. information av typ 2, räcker det gott att läsa dem en gång i veckan. Däremellan är merparten av förändringarna ändå bara slump och brus.

onsdag
mar052008

Förtal av Lasermannen

notisband-ovre.jpg
Lasermannen stämde DN för grovt förtal efter att tidningen haft mage att kalla honom för psykopat. Juryn var inte övertygad, och hovrätten har nu avvisat hans överklagan som uppenbart ogrundad.

Får tidningar skriva vad som helst nu för tiden?notisband-nedre.jpg

lördag
mar012008

Bioreklam

G ooglar man ”husmorsbio” är den enda träffen en tråd där de diskuterar att man inte får någon träff på ordet. Om jag ska tro på min mamma fanns det faktiskt en tid när hemmafruar kunde tänka sig att trava iväg och titta på bioreklam som underhållning. Jag kände likadant när jag var barn. Skrikiga reklamfilmer om Stimorol, Bounty  och Pripps Blå (klass I) kändes som en exotisk inledning till Indiana Jones. Det var ett spännande smakprov på den riktiga världen. I svensk tv var ju reklam förbjuuudet.

Men så en dag var den inte det längre.  Och sedan dess är bioreklam en lång tortyr som alla vill undvika.

Situationen liknar ett nollsummespel. Biografägaren vill att publiken ser på reklamen, publiken försöker smita undan. Publiken kommer naturligtvis till salongen allt senare. Innan de numrerade stolarna och internetbokningen infördes fanns ett incitament att komma tidigt för att få schyssta platser. Idag är det bara gamlingar och personer med fritidsproblem som kommer på utsatt tid.

Vad ska en rationell biografägare göra åt problemet? Att förlänga reklaminslaget får bara publiken att dyka upp ännu senare nästa gång. En bättre strategi är istället att slumpmässigt variera inslagens längd. Om det blir känt att var fjärde föreställning börjar exakt på slaget, tvingas hela publiken att pliktskyldigt lida sig igenom filmklippen från Bountys söderhavsparadis.

torsdag
feb282008

Konferenstips

notisband-ovre.jpg
Om någon skulle missat det: 22–23 augusti anordnar Ratio ett kollokvium för ”Young Social Scientists” på temat The Economics and Politics of Institutional Change.

Det kommer smartingar som Jack Knight och Mark Blyth.

Anmälan med abstract, cv och en sida om ens forskningsintressen senast 14 mars.

Läs mer.
notisband-nedre.jpg

torsdag
feb282008

En allt tråkigare riksdag

Det finns skäl att föredra majoritetsregeringar. Handlingskraft, ansvarsutkrävande, jag vet, jag vet. Men baksidan av starka regeringar är svaga parlament. Man får dödtrista legitimeringsmaskiner snarare än arenor för riktig politik och verkliga förhandlingar.

Riksdagens sammanställning över reservationer som bifallits (dvs. när utskottsmajoriteten fått pisk i kammaren) ger en fin illustration av parlamentarisk action under en minoritets- respektive majoritetsregering. Hösten 2006 inträder den stora reservationssömnen och det parlamentariska transportkompaniet smörjs upp. Väck mig när
politiken börjar igen.

reservationer.GIF

Diagram. Antal bifallna reservationer i riksdagen, hösten 2002–februari 2008.

Sammanställningen, som täcker förra mandatperioden, är för övrigt en liten guldklimp som ligger och väntar på en fiffig analytiker. Här finns säkerligen intressanta mönster att upptäcka.

onsdag
feb272008

Alternativkostnaden för att dö

R ädslan för döden generation.jpgborde vara relaterad till den förväntade livslängden hos en rationell person. Alternativkostnaden för en hjärtattack vid 40 års ålder är idag tämligen hög. Där rök ett halvt förväntat liv. För hundra år sedan skulle kostnaden varit betydligt lägre. Är det stigande förväntningar på vår livslängd, och därmed på alternativkostnaden för dödsfall, som ligger bakom säkerhetshysterin i samhället?

Var föräldrars sorg över ett dött barn inte lika stor när det förväntade livet ändå var mycket kortare?

Skulle möjligheten till evigt liv utan naturlig ålderdomsdöd skapa en fullständigt panisk skräck för den onaturliga döden genom olycka? Antagligen. Kostnaden för en bilolycka på väg hem från jobbet skulle stiga från, säg, 40 till 4000 förlorade levnadsår. Man skulle tvingas till ett liv invirad i bubbelplast.

Page 1 ... 112 113 114 115 116 ... 119