Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
jun062014

Ett markägande folk

Ett tidstecken som kom under våren var en understreckare i Svenska Dagbladet där skribenten erkände att namnet Engelbrekt fick honom att gripa efter uppslagsverket. Han visste inte vem det var. Vilka politiska reformer behövs i denna historielösa epok, där man tror att allting började med folkhemmet och är obekant med de kulturella kontinentalplattor som breder ut sig under våra fötter?

En fantasifull åtgärd skulle kunna vara att göra svenska folket till skogsägare på riktigt. 

Historielöshet kan inte åtgärdas genom någon snabb reform. Men reformhugade politiker kan peta ned ett ollon i jorden. Gör svenska folket till markägare genom att dela ut hela det statliga skogsinnehavet i Sveaskog. Det blir ungefär ett tunnland skog per person i Sverige. Först händer nog inte så mycket. Men på sikt. För att äga mark, det förändrar en människa. Fukuyama vet att berätta.

Sakta växer nyfikenheten på den där skogsplätten. Bussen stannar långt utanför stan och man måste nog gå en bra bit in i skogen för att komma dit. Mobiltäckningen försvinner. Det finns inte mycket att göra därute. Så man sätter sig på en bergknalle och börjar titta närmare.

Detta föreslår jag i en artikel i nya numret av Axess. Läs hela här och köp gärna numret.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>