Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
jun242014

Hur bevarades antikens litteratur?

Det finns mycket som är fascinerande med antiken. En av de märkligaste sakerna är att den fortfarande finns kvar. På kvällen ligger jag och läser samma rader som Marcus Aurelius skrev ned i sitt tält under ett fälttåg. Hur i hela friden kan det vara möjligt? Hur har antikens litteratur kunnat överleva till våra dagar?

Ett trevligt litet standardverk på området har nu utkommit i sin fjärde upplaga, Scribes & Scholars av L. D. Reynolds och N. G. Wilson. Det är en detaljerad historia som skiljer sig från felaktiga schablonbilder som man annars oftast kommer i kontakt med.

När den västra delen av Romarriket föll var överlevnadsutsikterna för antikens litteratur mycket dystra. Krig, oroligheter och ointresse präglade väst. Den ekonomiska nedgången när imperiet föll blev väldigt kraftig. I norr regregerade man till och med tillbaka till bronsåldersnivå. Hur skulle antika skrifter kunna klara sig?

En första pusselbit är klostren.

[T]he machinery for its transmission to later ages was already being set up in the shape of the monastic library and scriptorium. It was the monastic centres that were destined, often in spite of themselves, to play the major part both in preserving and transmitting what remained of pagan antiquity; a more slender, but at times vital, line of descent can be traced thorugh the schools and libraries which became associated with the great cathedrals. (s. 82–83)

En avgörande period var den karolingiska renässansen, intresset för antik litteratur under Karl den store under slutet av 700-talet.

An important result of a rapidly developing and highly organized educational program, spreading from the court to the monasteries and cathedrals, was the need for books; these were produced on an unprecedented scale, in a flurry of activity which salvaged for us the greater part of Latin literature. (s. 95)

Tack för det! Men om man ska kopiera böcker behöver man förlagor. Hur kunde Karl den stores bibliotikarier hitta någonting att kopiera? Huvudsakligen verkar man ha hittat manuskript som fortfarande fanns kvar i Italien (s. 98). Ändå var det nära ögat ibland.

One cannot consider these facts without marvelling at the slenderness of the thread on which the fate of the Latin classics hung. In the case of many texts a single copy survived into the Carolingian period, and often a battered one at that. When the great period of the revival was over, some of the great works of latin literature were still but a single manuscript on a single shelf. The slightest accident could still have robbed us of some of our most precious texts (s. 103)

Under renässansen kunde sedan stora humanister och samlare som Poggio och Salutati återfinna många manuskript i gamla klosterbibliotek, och under 1400-talet hade huvuddelen av det som i dag återstår av den latinska litteraturen räddats.

Så långt utvecklingen i väst. Men i öst levde Romarriket vidare i form av det grekisktalande Byzantium.

The attitude of the church remained substantially unaltered throughout the Byzantine age. Classical authors maintained their place in the schools. Eminent members of the higher clergy figure among the most competent students of classical Greek at all times. There is no reliable evidence for censorship. (s. 51)

Avgörande för att verk ska överleva var att de fortsatte att kopieras. En sådan skjuts kom på 800-talet när en mer kompakt och papperseffektiv skrivstil utvecklades.

The transliteration of old unical books into the new script was energetically undertaken by the scholars of the ninth century. It is largely owing to their activity that Greek literature can still be read, for the text of almost all authors depends ultimately on one ore more books written in minuscule script at this date or shortly after, from which all later copies are derived (s. 60)

Marcus Aurelius då? Ärkebiskopen i Caesarea (i dagens Turkiet) tycks ha haft boken i sin samling, vilket förmodligen är det exemplar som förklarar att texten överlevt till våra dagar (s. 65). Vi har Byzantium att tacka för mycket. Det var där stora delar av antikens skrifter kunde överleva tills den italienska renässansen kom igång.

The chief merit of the Byzantines was that they took an interest in a wide range of classical texts and thus presereved them until scholars of another nation were in a position to use and appreciate them. The tradition of scholarship was taken up by the Italian humanists, who resembled their Byantine colleagues in many ways. A vast number of manuscripts were brought back from the Byzantine empire in the last century of its history, and the collectors were active long after, so that today the libraries of the Greek East are virtually denuded of classical texts. This process was undoubtedly necessary in order to ensure the survival of the Greek literature. (s. 79)

En fascinerande process som många nog inte riktigt har klar för sig numera.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>