Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
jun012014

Kan lägre lägstalöner fixa jobbintegrationen?

Sverige är ett av de OECD-länder som lyckas allra sämst med jobbintegrationen. Trots höga ambitioner och toleranta attityder floppar denna viktiga del av integrationsprocessen i Sverige. Varför? Och vad karaktäriserar de länder som lyckas bättre än Sverige?

Andreas Bergh undersöker saken i en artikel i nya numret av Ekonomisk Debatt (länk, pdf). Han finner att små löneskillnader och starkt fackligt inflytande där större delen av arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal tycks sabotera jobbintegrationen och minska utrikesföddas jobbchanser. Kort sagt, det är den svenska modellen som är problemet.

Så är lösningen att vi repar mod och helt enkelt avskaffar den svenska arbetsmarknadsmodellen? Mja, jag har mina farhågor, som jag utvecklar i en krönika i Dalarnas Tidningar.

Det är helt klart en minoritetsuppfattning att inkomstskillnaderna i Sverige är för små (i trakten av 15 procent tycker det, flertalet tycker tvärtom). Beskriver man ökade löneklyftor som resultatet av den förda politiken kommer gissningsvis många väljare då att fråga sig om alternativen. Men någonting allvarligare skulle kunna hända. Den vägen leder till en direkt intressemotsättning mellan befintliga låginkomsttagare och invandrande grupper. Redan svaga grupper skulle tvingas acceptera en materiell försämring, med sämre löner och villkor, samtidigt som politiker skulle peka ut nyanlända etniska minoriteter som orsaken. Så ser receptet ut på politiskt frammanade etniska motsättningar. Rimligen skulle även reaktionen synas vid valurnorna.

Läs hela krönikan.

Andreas Berghs artikel kommer att behandlas på ett seminarium på tankesmedjan Fores den 17 juni. (information)

Tidigare i ämnet på inslag.se: 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>