Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
maj142014

När kameran riktas åt andra hållet

Man vet aldrig.

I Dagens Samhälle diskuterar jag en olustig form av granskande journalistik. Här är det inte makthavarna som nagelfars, utan allmänheten.

Vi befinner oss i Röda korsets lilla diversebutik i Falun. Den som avslöjas och exponeras i pressen med sin förment rasistiska grammatik är en ideellt arbetande pensionär som överrumplas med ett politiskt husförhör. En vanlig kvinna som ägnar sig åt välgörenhet, alltså. Hon brukar hjälpa till på sjukhuset också. Nu är det slut med allt det där. Hennes språk avslöjar ju så mycket mer än hennes handlingar.

Skillnaden mellan filmerna från 2002 och 2014 är att den smygfilmande kameran nu är riktad åt det andra hållet. Från att granska politikerna till att granska vad allmänheten anser om den förda politiken.

Läs hela krönikan.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>