Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
apr302014

Här kan invånaren åka ut ur kommunen

Till slut vaknar överlevnadsinstinkten – även i problemkommuner. Och det är då saker händer på allvar, utan krusiduller.

Som i Landskrona. Där har kommunen tillsammans med de största fastighetsägarna bildat bolaget Landskrona stadsutveckling AB, som försöker stänga möjligheterna för bidragshushåll att hitta bostad i staden. Lokal näringslivssamverkan med en ovanlig skruv.

Men i detta slags åtgärder finns en dimension som regelmässigt förbises. De drabbar alla lika. Det handlar inte bara om att reglera inflyttning utan om åtgärder som slår mot befintliga kommunmedborgare. Även om det inte är syftet, kommer regler som ska stänga nya bidragshushåll ute samtidigt att driva ut befintliga kommunmedborgare ur sin egen hemkommun om de skulle råka i obestånd och få bostadsproblem.

Ny krönika i Dagens Samhälle vad som kan hända på kommunal nivå när bidragstrycket till slut blir för stort. Läs hela här.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>