Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
apr202014

Politisk förtröstan i påsktid

Även om svensk inrikespolitik kan få det att vända sig i magen, kvarstår faktum: vi klarar oss inte utan förtröstan. Och det finns faktiskt ett och annat att hoppas på. I Dalarnas Tidningar skriver jag en sekulär påskpredikan.

Själv har jag förut, som en annan dödergök uppflugen på Kupolens tak, sjungit om att skattekraften i Borlänge stadigt har sjunkit i åratal och desperat frågat kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) vad planen är (DT 10/5 2013). Men skåda! I år ökar kommunens skattekraft en aning. Ok, en pyttig halv procentenhet, men ändå. Ett svagt tecken till puls. Inte ens Bohman själv vet väl riktigt vad som ligger bakom. Påskmirakel, säger jag.

Skolkris och katastrofresultat i Pisamätningar tynger landet inför valrörelsen. Men det är inte precis första gången vi går till val under krisrubriker. Den som förtvivlar över att våra barn verkar bli illitterata kan använda sin egen läsförmåga till att finna tröst i Per T Ohlssons nyutkomna bok Svensk politik, som tecknar Sveriges politiska historia under 200 år. Kriser, konflikter och korkade beslut är förstås återkommande i vårt lands historia. Det Ohlsson beskriver är hur Sverige ändå präglats av en grundläggande robust förmåga att i stundens allvar, trots allt, inte låta motsättningar gå överstyr utan finna besinning.

Läs hela krönikan här.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>