Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
apr202014

I stället för demokratitorg fick vi ärekränkningar

I Dagens Samhälle beskriver jag den dråpliga skillnaden mellan de tidigare drömmarna om framtidens internet och det faktiska utfallet.

Framtiden har rykte om sig att vara svårförutsägbar. Internet skulle vitalisera demokratin och den lokala demokratiska debatten. Runt millennieskiftet var det nätet som man hoppades skulle förverkliga den goda samtalsdemokratin – i framtiden.

Och framtiden, det är nu. I torsdags (10/4) klubbade riksdagen så igenom ett av de mer konkreta avtrycken som nätet har satt på det offentliga samtalet. Nu ska det bli lättare att väcka åtal för förtal och förolämpningar. Lagändringen är efterlängtad av offer för smutskastning och näthat. I dag är det oftast upp till den enskilde att försöka driva förtalsmål i form av enskilt åtal. Allmän åklagare ingriper bara vid ”särskilda skäl”, vilket är väldigt sällan (eller rent av utomordentligt sällan, om det gäller tryckfrihetsmål där JK äger åtalsfrågan).

Utvecklingen på nätet har lett till ett smått rättslöst tillstånd och en dramatisk ökning av ärekränkningar. Elände som nu ska avhjälpas genom att göra det något lättare för åklagare att väcka åtal. Kravet på särskilda skäl stryks för förtal men också för det mindre brottet förolämpning i en del fall. Exempelvis när offren är unga eller när brotten har en rasistisk karaktär, men också när offren är tjänstemän som utsätts för förolämpning i sin myndighetsutövning.

Det var inte så här politiker föreställde sig framtidens samtal på internet. Försök inte. Jag vet, för jag läste utredningen.

Läs hela krönikan här.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>