Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
apr022014

Kanske saknar allt fler samhällsproblem lösning?

I en krönika i Dagens Samhälle argumenterar jag för en tanke som är smått hädisk i sin bristande utvecklingsoptimism:

Jag tror att mönstret från tekniska landvinningar även gäller inom politiken. Den lågt hängande frukten plockas först. De tydligaste, mest begripliga samhällsproblemen tar man itu med först. Frågor där det finns riktiga lösningar inom räckhåll.

Diffusa, abstrakta och svårdefinierade problem skjuter man framför sig. Och i allt större utsträckning är det just sådana problem som vi har blivit sittande med. Samhällsproblem där det kanske inte ens finns någon riktig lösning.

Det är därför de fortfarande är samhällsproblem. Miljonprogrammet var en konkret lösning på ett redigt problem av den gamla, handgripliga sorten. Det fixade vi på 10 år. Men otryggheten i miljonprogrammen är däremot ett illa definierat problem. Svårfångat, mellanmänskligt och diffust. Där har vi inte kommit någonvart på 40 år. 

Och blir inte allt fler samhällsproblem av just det slaget, där vi står och trampar?

Läs hela krönikan.

Jag gör en jämförelse med debatten om avtagande innovationstakt och ekonomisk stagnation, som exempelvis diskuteras närmare i denna artikel. Ett uppmärksammat bidrag i den diskussionen är en skrift av Tyler Cowen, The Great Stagnation. Argumentet för att utvecklingen inom policylösningar också torde stagnera tycker jag nog själv är starkare, men jag har inte sett det diskuteras tidigare.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>