Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
mar152014

Varför tappar Centern kvinnliga sympatisörer?

I de senaste partisympatiundersökningarna från SCB syns ett intressant mönster. Någonting verkar ha hänt när det gäller Centern och kvinnliga partisympatisörer.

Procentandel med partisympati för Centern. SCB Partisympatiundersökningar, november 2010–november 2013.

Mönstret kommenteras i en ny krönika i Dalarnas Tidningar.

Kvinnornas sympati för Centern har börjat dyka. På två år har andelen kvinnor med C-sympati nästan halverats, medan andelen män är relativt oförändrad.

Vad pågår i partiet med så många framgångsrika kvinnliga politiker? Kvinnor har inte haft mindre C-sympatier förut, snarare har de legat lite högre.

En förklaring kan kanske vara att Maud Olofsson är en dam som damer har extra lätt för att gilla. Men Centern-utan-Maud borde i så fall bara minskat skillnaden mellan kvinnors och mäns C-sympatier, inte skapa ett underskott på kvinnliga sympatisörer.

Läs hela krönikan.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>