Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
feb172014

Vänstervågen och idéspridning

För knappt två veckor sedan medverkade jag på ett Axesseminarium som hade samma tema som det senaste numret, Från idyll till idéer. Ett seminarium om att den rådande idélösheten i svensk politik förmodligen är tillfällig och att idéer och ideologier lär få en återkomst och bryta idyllen. Titeln är en lek med Tingstens gamla bok som lyckades proklamera att ideologiernas tid var förbi strax innan vänstevågen bröt ut. Det kommer säkert att hända igen. Men vilka kommer dessa idéer att vara? Vilka idéer kan vi önska oss?

Det är inte det lättaste att svara på. Men vi har inte bara haft en vänstervåg. Denna har följts av en högervåg. Jag tycker också att man kan beskriva miljörörelsen i slutet av 1980-talet och den feministiska rörelsen på 1990-talet som idévågor som satt prägel på svensk politik. I mitt anförande hävdade jag att man kan se ett par mönster i sådana idévågor.

För det första kommer nya idéer i svensk politik utifrån. Så gott som alltid. De politiska vågor och flugor som drabbar oss har sina motsvarigheter i andra länder. Sverige är ett för litet land med en för liten akademi och ett för litet kulturliv för att ha en riktig inhemsk idéproduktion. Vi är ytterst importberoende när det gäller idéer om politik och samhällsliv. Därmed inte sagt att allt som händer här bara är exakta idéplagiat. Det sker en anpassning till lokala förhållanden och vårt politiska temperament. Specifika lösningar kan vara unikt svenska. Men de grundläggande idévågorna? Näppeligen. Samma rörelseriktning syns regelmässigt i andra länder.

För det andra brukar inte nya idéer om politik och samhällsfrågor debutera i den allmänna debatten. Den debatten brukar bestå av andra- och tredjehandsversioner av saker som kläckts i universitetsvärlden tio-tjugo år tidigare. Nya politiska idéer i akademiska miljöer är det lätt hänt att avfärda som irrelevanta eftersom de kan komma i en världsfrånvänd förpackning. Det är ett misstag. Sådana idéer blir omförpackade av effektivare försäljare och kan få stor effekt något decennium senare. Man kan jämföra det med hur en tsunami förändras – från en till synes odramatisk seismisk rörelse långt ut till havs, som får väldiga effekter när vågen den närmar sig bebodda trakter där vattendjupet är lägre.

För det tredje svävar inte nya samhällsidéer i tomma luften. De får kraft när de har resonans i konkreta, materiella problem – någonting handgripligt som har skavt och som politiken ännu inte har hanterat, ekonomisk stagnation, fördelningsfrågor, miljöförstöring osv.

Var ska man i så fall spana efter nästa politiska våg? Ja, för det första ska man titta utomlands, för den växer förmodligen redan fram där. För det andra ska man titta efter förändrade politiska perspektiv i akademiska miljöer, och då gå några år tillbaka i tiden. Avfärda inte idéer bara för att de känns bisarra, de kommer snart att få snyggare förpackning. För det tredje ska man fråga sig vilka stora, nya materiella/konkreta samhällsförändringar som pågår i dag som ännu är politiskt ”icke-åtgärdade”, som känns ohanterade av det politiska systemet och befinner sig i väntan på nya idéer.

Vad man gräver upp när man följer den kartan kan man bara gissa. Men så skulle min sökmetod se ut i varje fall.

Reader Comments (2)

Sverige hade också en kraftig feministisk våg på 1970-talet som satte djupa intryck i politiken.
Det faktumet glömde eller låtsades Fredrik Reinfeldt glömma i sitt tal om de galna 1970-talet..Fast på 1970-talet var orden feminism och feminister känsliga ord inom den svenska kvinnorörelsen.De orden förknippades med USA.
Även miljödebatten var stark på 1970-talet.

18 februari 2014 | Unregistered Commentersven erik hansson

Det kan låta konstigt men 1970-talets debatt i Sverige var i mångt och mycket detsamma som 2010-talets debatt.
På 1970-talet debatterades det om jämnställdhet,miljö och invandrare.
Då som nu är de "riktiga" åsikterna att kvinnor skall ha egen inkomst och gamla könsrollsmönster skall brytas.Då som nu är det larmrapporter om miljön och "miljömuppar" är sanningssägare.
Då som nu är de "riktiga" åsikterna att Sverige skall ha en stor invandring och att alla med invandringskritiska åsikter bekämpas i media.
Det som framför allt skiljer debatten då från nu är att på 1970-talet fanns åsikterna om förstatligandets välsingnelser och gullandet med många av kommunistländerna som Vietnam och Kina.

24 februari 2014 | Unregistered Commentersven erik hansson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>