Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
dec172014

Därför måste slafset med valsedlar upphöra

Idag skriver jag i Dagens Samhälle att slafset med valsedlar, där väljare plockar valsedlar inför andras åsyn, måste upphöra i extravalet. Som ett minimum bör ställen med valsedlar insynsskyddas. (länk)

Det duger inte alls att luta sig mot att det är upp till den enskilde att säkra sin valhemlighet genom att ta flera valsedlar. En säker procedur ska garantera valhemligheten utan att den enskilde tvingas till egna aktiva åtgärder. När det dessutom är mycket få personer som tar flera valsedlar betyder det att handlingen i sig kan bli en politisk signal. För att gå rakt på sak handlar det givetvis i praktiken om SD-väljarnas rätt till anonymitet i dagsläget.

Men vadå, tänker kanske någon. Skulle det där vara en så tydlig signal? Vilket larv.

Nej, det är inget larv alls. Antag följande tankeexperiment inför ett val:

  • Vi vet att omkring 13 procent av väljarna är sverigedemokrater.
  • Vi uppskattar att omkring 10 procent av väljare som inte är sverigedemokrater tar av samtliga valsedlar för att dölja sin valhandling. (Det är nämligen relativt ovanligt att ta av alla valsedlar.)
  • Vi uppskattar att omkring 90 procent av väljare som är sverigedemokrater tar av samtliga valsedlar. (Vi sluter oss till det genom att vi vet att SD-röstande är stigmatiserat och att vi observerar få väljare som tar endast SD-valsedlar.)

 Om man givet dessa premisser ser en väljare som tar av samtliga valsedlar, hur stor är då sannolikheten att vederbörande tänker rösta på SD? Svaret är över 57 procents sannolikhet. Kort sagt blir handlingen i högsta grad informationsbärande. Man räknar ut det med Bayes teorem.

Lägg märke till att separeringen kommer att bli självförstärkande. Ju tydligare SD-signal det är att ta av samtliga valsedlar, desto färre icke-SD-väljare kommer att fortsätta ta av samtliga valsedlar. Därför är det nuvarande slafset med valsedlar i praktiken en inskränkning av valhemligheten.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>