Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
jan302014

På jakt efter självständiga människor

Reyer van Bloomendael – Xantippa häller över Socrates.

I nya numret av Axess (nr 1, 2014) medverkar jag med en artikel om individualismens speciella utveckling. Jag skriver om…

… de två pelare som individualism traditionellt har vilat på. Individualism som autonomi gäller människans frigörelse från makt- och beroendeförhållanden – till klanen, staten och marknaden. Individualism som självförverkligande gäller människans frigörelse från sociala konventioner, hennes fria sökande efter det helt egna, autentiska livsvalet. De båda har setts som förbundna med varandra. Autonomin kan, men måste inte, användas för att möjliggöra ett unikt livsval.

Men av dessa pelare är det bara en som idag verkar ha någon bärkraft. Autonomins värde tals det inte mycket om. Individualitet som personligt uttryck är däremot högaktuellt. Man vill vara Pippi Långstrump, men har slutat att prata om guldpengarna.

Annorlunda uttryckt – men det skriver jag inte i artikeln – skulle man kunna säga att mycket politisk debatt tidigare gällde hur man ska skydda individen från förtryckande samhällsinstitutioner (staten eller marknaden beroende på om man var vänster eller höger), medan den i dag snarare börjat kretsa kring olika slags förtryck mellan individer och hur man (staten) ska gripa in där.

Artikeln finns inte på nätet, men numret innehåller mycket läsvärt.

Reader Comments (2)

Läste din analys i Axess om förhållandet mellan staten och klanen för att autonomi ska uppstå. Intressant, särskilt med tanke på att nutida klaner fortlever nära oss där självständiga människor knappast fostras:

Södertäljes syrianer berättar

"Kenan Yüksel, med mångårig erfarenhet av arbete med flykting- och integrationsfrågor i Södertälje kommun och var den förste syrianen i kommunfullmäktige, för kristdemokraterna i början av nittiotalet, förklarar detta med släktens starka band bland syrianer och assyrier så här (utan att för den skull tala om Metin Ataseven):

– Hos oss går släkten, klanen, före allt annat. Klanmentaliteten genomsyrar hela kommunen, från botten och hela vägen upp till toppskiktet. Och så har det också blivit inom politiken. Man förhandlar om rösterna. Man förhandlar fram en plats, en position. Om jag går med i partiet kommer jag inte ensam utan med flera hundra röster. Det har påverkat den svenska politiken. Tyvärr har man släppt in klantänkandet i politiken. På så sätt har man satt demokratin ur spel.

– Partiet blir ett redskap för att ha kvar min makt inom gruppen. Ideologin betyder ingenting. Främsta målet är inte att förändra Sverige. Genom politiken befäster man sin makt. Det är det viktiga."

Fokus, maj 2012

http://www.fokus.se/2012/05/staden-familjen-makten/

Särskilt med tanke på identitetspolitikens predikament på Timbro i tisdags, http://www.svt.se/nyheter/svtforum/svt-forums-tabla-1

Hilsen
Janne Sj

31 januari 2014 | Unregistered CommenterJan Sjunnesson

Det finns inget intresse för individuell autonomi. Allt handlar om trygghet. Vi har nått historiens slut, det finns inget mer att kämpa för.
Att sjukvården enligt opinionsundersökningar är viktigaste frågan inför valet säger allt.

5 februari 2014 | Unregistered CommenterNils

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>