Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
aug042013

Marknadshyror och medmänsklighet

En av veckans tidningshistorier har handlat om en Malmöpoet som vräktes från sin hyresrätt medan han var på utlandsresa. Han låg efter 500 kronor med hyran, och på den grunden magasinerade hyresvärden hans tillhörigheter, bytte lås på dörren och rev kontraktet. Den här historien har bland annat fått Aftonbladets pressröst Margret Attladottir att vilja förpassa giriga människor till hevetet samt tappa all tilltro till riskkapitalister, verkställande direktörer och entreprenörer.

Om man istället är benägen att tänka kring varför något händer är den här historien intressant. Varför är en hyresvärd så snabb att vräka en hyresgäst för en struntsumma? Det framstår inte som någon gangsterpoet, så låt oss anta att det är en skötsam hyresgäst som åker ut. En hyresvärd har inget större intresse av att byta ut en fungerande hyresgäst och riskera att få en sämre istället, även om det finns en skuld på några hundra kronor att reglera.

Förklaringen här ligger rimligen i att hyresvärden är en bostadsrättsförening, som hellre vill sälja lägenheten än hyra ut den. Inget att skämmas för – det är deras lägenhet. Bostadsrättsföreningar brukar vilja avsluta kvarvarande hyreskontrakt och sälja lägenheterna eftersom det är förlustaffärer att hyra ut lägenheterna. För föreningen handlar det gissningsvis om mycket större belopp än några hundra kronor i hyresskuld.

Bortsett från underhåll och värme är föreningens största minuspost en kapitalkostnad – kostnaden för att inte kunna använda den försäljningsintäkt de skulle fått om lägenheten omvandlades till bostadsrätt och såldes. I praktiken handlar det oftast om att fastigheten är belånad, och föreningens medlemmar har räntekostnader som minskar när lägenheter kan säljas och lånet amorteras. Hyresreglering gör att föreningen inte kan sätta en hyra som gör det ekonomiskt vettigt att fortsätta hyra ut lägenheten. Man kan se det som att en del av kapitalkostnaden för hyresgästens lägenhet istället betalas av föreningens medlemmars månadsavgifter. Om föreningen kan avsluta kontraktet väljer den därför gärna det. Hur många bostadsrättsföreningar fortsätter att hyra ut en lägenhet till en ny hyresgäst när den tidigare hyresgästen har flyttat? Förekommer det alls?

Man vill göra rätt för sig och inte ligga andra till last. Hyresregleringen skapar här en spänning. En skötsam hyresgäst som betalar sin hyra i tid har ingenting att be om ursäkt för. Samtidigt innebär den konstlat låga hyran att föreningen inte tycker att hyran täcker alternativkostnaden för kapitalet som är bundet i lägenheten, och på ett plan önskar att hyresgästen försvann. Jag vet inte hur verkställande direktörer och entreprenörer kommer in i bilden, men det är inte konstigt om det kan uppstå konflikter i den situationen.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>