Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
aug312013

Kronisk otillfredsställelse

Tänk om det inte finns någon lösning som gör oss nöjda? Prognoserna för välfärdssystemen brukar vara dystra. Det skattetryck som förutsägs behövas för att ge den offentliga service vi förväntar oss i framtiden kommer aldrig att accepteras. Även sociala problem, med en dragkamp mellan individualitet och social sammanhållning, kan ge olösliga dilemman. Vi kanske står inför en kamp mellan varianter av otillfredsställande svar och besvikelser.

Kronisk otillfredsställelse är inget okänt fenomen. Personer som aldrig trivs på sina jobb, som alltid lyckas få en knäpp chef och ohållbara arbetsvillkor, kan byta anställning hur många gånger som helst (och gör det också) utan att någonsin börja trivas. Andra lyckas aldrig trivas i sina kärleksrelationer. Mönstret blir lika tröstlöst. Vad hjälper det att migrera när problemet ligger i ens egna felkalibrerade förväntningar. Som George Costanza känner till: It’s not you, it’s me.

Den mentaliteten blir man inte lycklig av, och tillvaron blir stökig. Kanske också politiken framöver?

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>