Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
aug272013

Skulle tiggeri kunna legaliseras?

Som alla infekterade politiska debatter är tiggerifrågan fascinerande att följa. (På håll, det vill säga.) Jag funderade på vilka argument som skulle accepteras om tiggeri redan var förbjudet, och någon ville argumentera för att det borde legaliseras. Skulle man kunna argumentera för att legalisera tiggeri eftersom det skulle kunna fungera som försörjning åt marginaliserade grupper utanför arbetsmarknaden? Och argumentera för att vi i dagsläget inte såg tillräckligt mycket av sådan fattigdom i vardagen, men genom reformen skulle kunna säkerställa att den blev ett påtagligt inslag i kollektivtrafiken och på gatorna i city? Vem vet. Gissningsvis är både legalisering av tiggeri och förbud mot tiggeri precis lika omöjliga politiska reformförslag i rådande debattklimat. En förtjusande paradox.

Detta politiska kaninhål går djupt ned i marken. ”Det är en förödmjukande födkrok för fattiga som egentligen vill ha ett riktigt jobb.” Så lyder ett huvudargument för att prostitution ska vara förbjudet. Men så lyder också ett huvudargument för att tiggeri ska vara tillåtet. I det ena fallet ursäktar fattigdomen det antisociala beteendet, i det andra fallet är det ett argument för att beteendet ska förbjudas. De båda ytterkantspositionerna har varsin logik. Men att blanda?

Per Hagwall lade märke till den här egendomligheten för två år sedan och konstaterade krasst:

Själv har jag sett förbudsdebatten förr, få se nu:

  • Tiggarna har ibland haft en problematisk uppväxt: check
  • Många tiggare skulle hellre försörja sig på annat sätt: check
  • Somliga tiggare är offer för människohandel: check
  • Många anser att det är ett ovärdigt sätt att försörja sig på: check
  • Många tycker inte om att se verksamheten föregå öppet: check
  • Verksamheten är beroende av att det finns de privatpersoner som vill betala: check

Det är uppenbart att Sala inte har läst memot. Den rådande svenska humanistiska lösningen är:

  • Straffa de som ger pengar till tiggare. (Sedan vräker vi tiggarna från deras lägenheter, om de har några, och tar ifrån dem vårdnaden om deras barn.

Svensk politisk debatt är en jäkla soppa. Men den är lite lustig.

Reader Comments (1)

Fn- vad bra du och Hagwall är! Jag har aldrig tänkt på den vändningen på steken, legalt/illegalt när det handlar om tiggeri/prostitution. Enda 'solket' i jämförelsen är ju att vid prostitution så förväntas den prostituerade 'göra något' för pengarna. Tiggeri brukar inte kräva motprestation.

Hmmm ... öppna statliga bordeller som sköts enligt principen "helt, rent & friskt" samt öppna upp motsvarande byggnader för professionella tiggare. Sedan blir det upp till var och en med pengar, vilken byggnad de vill spendera dessa i.

27 augusti 2013 | Unregistered CommenterLäsare

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>