Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
aug022013

Homosexualitet, trossamfund och maktanalysen

Expressens Johannes Forssberg kritiserar i dag att staten ger ekonomiskt stöd till homofobi. Vad är det han menar då? Det handlar om bidrag till trossamfund med en fientlig inställning till homosexuella. Vissa kristna samfund har en oresonlig inställning, men i synnerhet är läget illa bland muslimska samfund, skriver Forssberg.

Inga islamiska församlingar i Sverige har sagt sig välkomna homosexuella muslimer och samkönade äktenskap har aldrig ens diskuterats. … När intolerans mot homosexualitet predikas vid svenska moskéer, sker det med stöd från svenska staten.

Bidrag till dessa samfund bör inte delas ut eftersom reglerna kräver att mottagaren ”bidrar till att "stärka och upprätthålla de grundläggande värderingar samhället vilar på”, vilket alltså dessa församlingar inte gör.

Så långt Forssberg. Och visst, förhoppningsvis är en tolerant attityd till homosexuella en grundläggande del av den svenska värderingsgemenskapen. Så har i varje fall jag uppfattat det samhälle jag lever i.

Kritik av det slag som Forssberg framför passar inte in i så bra i den rådande politiska debatten. En påträngande idé idag är nämligen så kallad ”maktanalys”. I praktiken består maktanalys i att man ska rangordna hur privilegierade olika grupper är – vem som talar ur överläge respektive underläge. Och beroende på aktörernas position i hackordningen får de sedan olika moralisk rätt till att säga, göra och tycka vad de vill. Vissa frikänns och andra döms för samma värderingar och praktiker. Det är föreställningar om makt, inte principer, som är rättesnöret.

Det där är ju enkelt så länge man har att göra med gruppen ”vita heteromän med jobb” kontra alla minoritetsgrupper. Men så fort en minoritet ställs mot en annan kommer maktanalytikerna att tvingas slå knut på sig själva. Hur maktrangordnar man homosexuella mot muslimer mot homosexuella muslimer? Vilka dimensioner har företräde? Vilka ”underlägen” ger politisk trumf mot andra minoriteter? Och vilka gränser finns för vad som kan legitimeras genom att hänvisa till gruppens underläge? Det blir som att dividera med noll: vad fasen som helst kan komma ut ur den operationen. En artikel som Forssbergs passar inte in – den innehåller ett politiskt syntaxfel.

Stämmer den kategoriska beskrivning som Forssberg ger av muslimska trossamfund i Sverige? Jag vet inte själv. Men däremot finns det kopplingar mellan grov homofientlighet och FIOE – den islamiska samarbetsorganisation som bland annat Islamiska förbundet ingår i.

FIOE har grundat det Europeiska fatwarådet, som under ledning av dess ordförande Yusuf al-Qaradawi tar fram vägledning och uttolkning av islam med fokus på Europa och riktmärken för ett muslimskt liv i Europa.

I boken The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia University Press, 2010) av Lorenzo Vidino (cv) diskuteras al-Qaradawis och de europeiska brödernas syn på homosexualitet.

[A] close analysis of al Qaradawi's writings shows that the Egyptian cleric's interpretation of human rights is diametrically opposed to that of most Westerners. The differences are particularly stark, for example, on the issue of homosexuality. Answering the question of an Austrian Muslim who had asked him about the sharia’s position regarding gays, al Qaradawi stated on the extremely popular Web site IslamOnline.net that those who engage in such ”depraved practice” should be punished physically, even with the death penalty in some cases. ”Such punishments may seem cruel,” he responded, but ”they have been suggested to maintain the purity of the Islamic society and to keep it clean of perverted elements.”

Samtidigt beskriver Vidino en nyansering, en ”europeisering” av denna drastiska position som gör att europeiska bröder inte förespråkar våld mot homosexuella i Europa.

[T]he New Western Brothers have attempted to contextualize the Brothers’ position on homosexuals, indicating that any physical punishment against them should be meted out only in an Islamic state. … Most New Western Brothers are clear in stating that Muslims have no right to use violence against homosexuals in the West. Only the legitimate government of an established Islamic state can, and must, mete out the religioulsy mandated punishments agaisnt apostates and homosexuals. But no individual Muslim, whether in the Muslim world or, a fortiori, in the West, can take that task upon himself. (Loc 874)

Och det är ju alltid något att ta fasta på. Det förtjänar att tilläggas att vice ordförande för FIOE heter Abdirizak Waberi, moderat riksdagsman.

Reader Comments (4)

Angående vad muslimer uppfattar som omoraliskt innehåller PEW:S rapport

"The World’s Muslims: Religion, Politics and Society"

mycket av intresse. Här kan nämnas:

Muslims around the world overwhelmingly view certain behaviors including prostitution, homosexuality, suicide, abortion, euthanasia and consumption of alcohol as immoral

Rapporten och dess föregångare:

"The World’s Muslims: Unity and Diversity"

rekommenderas för dem som är intresserade av muslimer syn i olika frågor speciellt därför att rapporterna innehåller mycket intressant statistik

Båda rapporterna finns för nedladdning hos http://www.pewresearch.org/

2 augusti 2013 | Unregistered CommenterClaes

PEWs mätningar ger ett dystert resultat. Men samtidigt kan man peka på vad Vitrino också skriver om hur repreresntativa de europeiska bröderna är egentligen. Det här är ett väldigt långt citat, men det är intressant:

Although the situation differs from country to country, in general terms, the New Western Brothers have been quite successful at portraying themselves as representatives of the Muslim community in the eyes of many Western elites. Today, when Western governments or media attempt to reach out to the Muslim community, it is quite likely that many, if not all, of the organizations or individuals that are engaged belong to some degree to the Western Brotherhood network. Exceptions are not uncommon, but, overall, no other Islamic movement has the political influence and access to elites that the Brothers have obtained over the last twenty years.
[…]
Given their small numbers, this position does not seem to reflect their actual standing within the Muslim communities. Rather, their role of privileged interlocutors appears to derive, once again, from their phenomenal organizational apparatus and ability to exploit political opportunities. The New Western Brothers have succeeded in convincing large segments of Western elites that they represent local Muslims, despite the lack of any substantial evidence pointing to the mandate to speak on behalf of the entire Muslim community.
[…]
Trained political activists, the New Western Brothers have an uncanny ability to understand the political environment surrounding them and devise their actions according to their analysis of what could be most profitable in it. A crucial part of the movement’s success, in fact, has been determined by its ability to assess what Western elites were looking for and present itself accordingly. (Vidino 2010: Loc 1052–1063)

2 augusti 2013 | Registered CommenterPeter Santesson

Om jag inte minns fel så finns det då en religion/sekt i Sverige som inte tar emot/får statsbidrag och det är Jehovas vittnen. Bl.a annat uppmuntrar de ju medlemmarna att inte rösta, så det är väl det som är droppen som drog in bidraget (har dock *hört* att man inte ens söker, för att följa budet att inte vara en del av staten som Jesus ska ha påbjudit)

En viss beundran för dem dock: De är duktiga på att bygga sina Rikets salar alldeles själva med hjälp av medlemmarna och för egna pengar. Urbilliga byggen som tydligen blir bra.

3 augusti 2013 | Unregistered CommenterRick N

Jag tycker Forssberg gör en miss när han talar om "statens pengar". Det är inte statens pengar. Det är pengar som staten dragit in från alla oss medborgare, och sedan pytsar ut igen. Och då tycker jag det är rimligt att staten inte diskriminerar utifrån våra åsikter, utan glatt portionerar ut pengar till nazister, kommunister och islamister.

Ett enkelt, hårt och kallt nyliberalt alternativ vore att staten låter bli att ta in pengarna till att börja med, och lämnar oss att spendera dem på vad vi önskar.

4 augusti 2013 | Unregistered CommenterHans Odeberg

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>