Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
aug132013

Förbannat kött

Frågan om och hur man ska få saluföra kött från djur som slaktats utan bedövning brukar uppröra folk på olika kanter. Man kan se detta som en djurskyddsfråga, och det finns krav på att kött som slaktats på det sättet ska ursprungsmärkas. Ett enkelt och icke-tvingande alternativ vore annars att möta efterfrågan på trevligare slaktmetoder genom att de som säljer sådant kött själva väljer att informerar om den saken.

I undertexten till slaktfrågan finns som bekant också en religiös och etnisk dimension. Det är därför frågan får sådan laddning. För när någon säger ”ursprungsmärk obedövat slaktkött” kan det lätt uttolkas som ett ”sätt obligatorisk märkning på kosher/halal-kött”. Medan det är lätt att försvara att en kund kan ha legitimt intresse av att få välja vilka slaktmetoder man vill stödja genom sina köttinköp, är det däremot direkt olustigt att tänka sig en obligatorisk, så att säga, etnisk/religiös ursprungsmärkning av kött. Som en charkdiskens motsvarighet till en stämplad Davidsstjärna i passet.

Men frågan om köttets ”religiösa ursprung” är lite intrikat när man funderar på saken. För att få rätt religiös status krävs mer än en korrekt slaktmetod. Köttet måste också välsignas av en ”behörig” person. Men hur ska man se på den här senare biten? Kan det erkännas och ges formell status som en verklig egenskap hos köttet att det har blivit välsignat? Varför inte? Antingen har köttet blivit välsignat eller inte. Det är sant. Men vore det grund för reklamation om det visar sig att det har slarvats med välsignelsen – att den har uteblivit eller inte utförts av en behörig person? Kan ICA returnera tio ton nötfärs på grund av en teologisk malör som inte konkret har påverkat köttet? Kort sagt, kan kött ha en metafysisk defekt?

Att slarva med välsignelser är ett litet problem i sammanhanget. Frågan ställs verkligen på sin spets om man begrundar möjligheten att ett parti kött rent av kan ha förbannats av någon. En bitter slaktare visar sig förbanna allt han styckar. Tonvis med förbannade oxfiléer som gått ut till kund! Vad gör man då? Ska det finnas lagkrav på att sådant förbannat kött måste märkas upp, så att kunder ges möjlighet att ta ställning till om man vill äta detta skändliga kött eller ej?

Fläskfilé, halva priset! Obs: Osiris mörka förbannelse har nedkallats över envar som äter av detta kött. Bör därför tillredas med försiktighet om man erkänner egyptiska gudar.

En säljare bör informera om sådant som är av vikt för köparen att känna till. Samtidigt har köparen också en undersökningsplikt. Borde en andlig besiktning av köttet indikera att något inte är som det ska? Metafysiska defekter är nog svåra att hitta för kunden. Inom detta område lider man inte av det man inte känner till, vilket kanske kan vara värt att ta fasta på.

Reader Comments (3)

Ha! Om folk lider eller inte lider av vad de inte känner till på detta område är en empirisk fråga och lika självklar som du verkar vara i din falska tro är den egentliga sanningen för oss som känner den.

De av oss med djupare insikt i Osiris mörka förbannelse vet att den drabbar oavsett om man tror på den och likaledes oavsett om man vet att köttstycket är förbannat eller inte samt att den är den ledande orsaken till tarmcancer i västvärlden. Tills myndigheterna visat sig vara beredda att hantera det här problemet har åtminstone jag beslutat mig för att avstå kött jag inte slaktat själv. Jag uppmanar dig att följa mitt exempel eller som minimum åtminstone låta screena dina tarmpolyper årligen.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juni/socialstyrelsenforeslarnationellscreeningavtarmcancer

(Varför dessa ständiga secondbest-lösningar inom politiken? Vilken väljargrupp är det som egentligen blockerar att vi löser grundproblemet istället. Vem är det som tjänar på att inte låta staten hjälpa oss att undvika att äta förbannat kött?)

15 augusti 2013 | Unregistered Commentermarkus

Haha, underbar utläggning av ett potentiellt dilemma. Men förbannelse grejen håller tyvärr inte pga en lydelse i Ordspråksboken som säger att en oförtjänt förbannelse flyger förbi som en fågel. Frågan är ju om man kan göra sig förtjänt av det... och vad som händer med reklamationsrätten då ;) Håll dig väl med slaktaren!!

19 augusti 2013 | Unregistered CommenterKatarina

Kul och tänkvärt inlägg, men i sak fel. Muslimer har inget annat krav än att köttet skall vara slaktat med halspulsådern avskuren. Judar förrättar en kort bön före slakten, men skulle någon ha missat den saken, är köttet lika kosher för det. Det är det däremot inte om slaktaren skulle sköta sitt jobb dåligt, d v s slinta med kniven, trycka onödigt hårt med den eller ha en repa i kniven som förorsakar djuret onödigt lidande.

3 oktober 2013 | Unregistered CommenterDan Korn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>