Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
jul032013

Utbildningsradion: ”Man ska inte säga könsstympning”

I Utbildningsradions program Bildningsbyrån invänder socialantropologen Sara Johnsdotter mot begreppet ”könsstympning”. Jag lyssnade på programmet med förundran. Det är direkt olämpligt att tala om stympning (18 minuter in i programmet) för att beskriva vad unga flickor genomgått när de fått könsdelar bortskurna. Jag fick lära mig att begreppet ”stympning” är fel av etiska skäl, enligt Johnsdotter.

  – Det är en negativ stämpel som de ska leva med för att vi ska visa att vi är bra människor, säger Sara Johnsdotter i programmet. Hon utvecklar resonemanget genom att diskutera hur viktigt det är med en positiv kroppsuppfattning för ett fungerande sexliv.

  – Vi ger dem inte en positiv bild av den egna kroppen när vi stämplar dem som stympade.

Även om man kan se en viss poäng i det resonemanget är inte precis saken avgjord därmed. Positiv självbild i all ära, men… Programledaren invänder att det väl ändå är stympande och funktionsnedsättande att få könsdelar bortskurna. Men det vill inte Johnsdotter riktigt gå med på.

  – För enskilda kvinnor, ja. Om det inte har läkt bra. […] Det är vissa kvinnor som har problem. Men man kan inte se det statistiskt på det viset.

Några betydande, statistiskt belagda skillnader i orgasmförmåga mellan omskurna och icke-omskurna kvinnor finns det inte, säger Johnsdotter. Det finns enskilda, olyckliga fall där ingreppet inte läkt så bra. Men ingenting systematiskt. Och förresten finns det många icke-omskurna kvinnor som aldrig får orgasm. Det ska man inte glömma.

Vid det här laget tjuter bullshitdetektorn så högt att lyssnaren blir tvungen att genast börja googla i artikelarkiven för att se om Johnsdotters kontraintuitiva påståenden verkligen kan stämma. Nej, av allt att döma har hon fel. En färsk metastudie drar slutsatsen:

The systematic review substantiates the proposition that a woman whose genital tissues have been partly removed is more likely to experience increased pain and reduction in sexual satisfaction and desire.

Samtidigt blir man kanske nyfiken på vad Johnsdotter själv forskar om. I ett abstract grunnar hon på denna filosofiska tankenöt:

How can it be that extensive genital modifications, including reduction of labial and clitoral tissue, are considered acceptable and perfectly legal in many European countries, while those same societies have legislation making female genital cutting illegal, and the World Health Organization bans even the “pricking” of the female genitals?

De flesta tycker nog att det är lätt som en plätt att se en dramatisk och principiell skillnad mellan att vuxna frivilligt låter operera sina egna blygdläppar efter egen smak och att föräldrar låter skära bort sin lilla dotters blygdläppar. Men på Malmö högskola grunnar man alltså över denna etiska gåta.

Samtidigt finns det onekligen en intressant etisk målkonflikt (av måttlig storlek) som Johnsdotter tangerar. För den enskilda kvinnan som fallit offer för könsstympning är det rimligen en bättre terapi att ha som ingångsvärde att ”glaset är halvfullt”. Kanske är det rent av gynnsamt att tona ned de medicinska konsekvenserna något i patientsamtalen. En hoppfull inställning brukar ju inte skada. Men att sedan ta med sig den ”positiva” tonen till samhällsdebatten och försöka avföra begreppet ”stympning” är knappast till hjälp när man ska mobilisera krafter för att få stopp på eländet. I debatten måste en spade få kallas för spade.

Reader Comments (5)

Detta är väl också ett klassiskt liberalt (nyliberallt) dilemma hur mycket skall staten lägga sig i hur föräldrarna uppfostrar och gör med sina barn..Bland liberalkonservativa och nyliberaler har det alltid hävdats att föräldrarna alltid vet vad som är bäst för sina barn.

4 juli 2013 | Unregistered Commentersven

Antropologer ska iofs vara smått galna, hör till syndromet att frivilligt söka upp och bosätta sig hos huvudjägare i Amazonas, men när hon sitter i statsradion och luftar sin världsåskådning där relativisering är princip, ja då kan det i förlängningen förstås få effekter på tex hur skolsköterskor agerar när de hör om stympning i Sverige. Det är inte optimalt.

4 juli 2013 | Unregistered CommenterMikael G

När antropologin är på tapeten tar man chansen att göra reklam för den store Svante Folin.
http://www.sfhm.se/upload/Krig%20ur%20ett%20antropologiskt%20perspektiv.pdf

4 juli 2013 | Unregistered CommenterMikael G

Sveriges kanske internationellt mest kände filosof Axel Hägerström,han med sin värdenihilistiska filosofi.Uppsalaskolan.
Hans värdenihilistiska filosofi bör ju ha fått ökad aktualitet med invandringen till Sverige.

4 juli 2013 | Unregistered Commentersven

Bra att du uppmärksammar sånt här nonsens. En annan, liknande kulturrelativistisk föreställning som ibland kommer upp gäller att Indien och Nepal har ett tredje kön, alltså trans- eller intersexuella personer. Ett fint föredöme, vi i väst ska inte tro att vi är så jäkla långt framme osv. Men många av tredjekönspersonerna är eunucker!

16 juli 2013 | Unregistered CommenterPeuco

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>