Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
maj252013

Kalifornien på fötter igen

Krispornografer har skrivit om Kaliforniens ekonomiska sjask i flera år. ”Det är svårt att riktigt veta hur det kommer att sluta, förutom illarapporterade inslag.se för ett år sedan. Med kursiv text och allt. Ett år senare ser delstaten ut att nå budgetbalans. Simsalabim! Nej, på ett år eller två kan inte allting lösa sig, men delstaten verkar inte falla fritt längre utan tycks ha fått kontroll över läget. Så mycket för undergångsprofetiorna. Men vad var det som hände?

Det korta svaret ser ut att vara en kombination av hårdhänta men genomtänkta nedskärningar och skattehöjningar, kombinerat med allmän ekonomisk återhämtning. Det längre svaret diskuteras i en artikel i senaste The Atlantic. Artikeln bär spår av den akuta man crush som tydligen drabbade James Fallows när han intervjuade Kaliforniens guvenör Jerry Brown. Men trots detta finns här en tankeväckande historia.

Saken är att detta är andra gången Jerry Brown är guvenör i Kalifornien. Första gången han valdes, 1974, var han 36 år gammal. Andra gången, i november 2010, var han 72 år gammal och hade ett helt yrkesliv av erfarenheter med sig. Vad var skillnaden?

Visst, i Fallows artikel får man läsa en äldre herres förälskade beskrivning av en annan äldre herre. Icke desto mindre slås man av att Brown tycks ha hunnit bli mycket eftertänksam på vägen fram till sina 72 år. Åldern spelar roll – på ett positivt sätt.

Jerry Brown’s return to office is implausible enough in human terms: imagine getting a chance to relive, as a vigorous and lucid 70‑something, many of the choices and challenges you faced in your 30s, but with the benefit of all you’ve learned in the intervening years. It’s like the Freaky Friday–style fantasy of going back to high school and understanding everything you’d been confused about then. As a bonus, while you know much more about what you’re doing, most of your opponents, rivals, and critics know less than their earlier counterparts did, given the systematic amateurization of the California political scene in the interim. […] by the time he returned to office in 2011, he’d had many years to think—to “live in the question,” to watch things work and fail, to expand and refine his network of contacts. […] “I didn’t have the ear to hear a lot of things, before,” Brown said, referring to his first time as governor. “Now I can hear things I might have missed, before. And because of how I look, and my age, people think I’ve learned.”

Man tänker sedan en stund på hur den svenska partipolitiken nu utvecklas, med alla sina förnumstiga nästan-ungdomar, upplyfta på hög höjd av partitaktiker som vill använda dem som metmask och framtidssymboler. Undrar om det mönstret kommer att bestå.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>