Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
maj192013

Det nya ledarskapet – Chefen som besviken kund

Den gamla tidens chef var den främsta representanten för sin organisation. Det kunde vara otacksamt för chefen när organisationen underpresterade, eftersom detta chefsskap innebar att organisationen ställdes till svars genom sin chef – både internt och externt. Dels stod de underlydande till svars inför sin chef internt i organisationen, dels stod chefen i sin tur till svars inför omgivningen som betraktade chefen som en ambassadör som förkroppsligade den kritiserade organisationen. Fördelen var ordning och reda.

Den nya ledaren har genom medieträning (eller Gud vet hur) lärt sig att peta ut russinet ur kakan. Inflytandet över organisationen behåller chefen, men vill inte längre ställas till svars utåt. Personer i ansvarig ställning kliver numera upp på läktaren och ger besvikna publikkommentarer om verksamhet inom deras eget fögderi.

”Jag var inte inblandad”

”Jag var inte inblandad i de där publiceringarna på det sättet” försäkrade Jan Helin om en ifrågasatt artikel i Aftonbladet, i P1:s Medierna. Och Jan Helin verkar dela omgivningens uppfattning om att Aftonbladet Kultur bedriver tvivelaktig journalistik.

Jag tycker att kritiken är riktig. Han [Martin Aagård] har tagit saker ur sitt sammanhang för att komma åt hans person. Det här händer hela tiden, att man lämnar sakfrågan och ägnar sig åt person, och är slarvig med fakta på ett sätt som man inte skulle kunna vara på nyhetsplats.

Jan Helin är lika besviken som alla andra, han sitter bredvid sina läsare. Detaljen är bara att Helin inte är en läsare, utan Martin Aagårds högste chef. Han är ansvarig utgivare för Martin Aagårds publiceringar, och har hela tiden med ett pennstreck kunnat förhindra Aagård från att publicera lögnaktiga attacker i Aftonbladet. Jan Helin har ansvaret, även om han inte tagit det.

”Det oroar oss precis som det oroar alla andra”

I mars 2013 medverkade Filippa Reinfeldt i Ekots lördagsintervju. Det hade varit en turbulent tid i landstinget. Karolinska sjukhuset försattes i stabsläge och fick ställa in operationer. Barnmorskor larmade om press på förlossningsvården. Läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus beskrev situationen som ohållbar. Och Expressens Erik Erfors gick till frontalangrepp mot undermålig akutvård. Sjukhusen beskrevs som överfulla. Vad hade Filippa Reinfeldt för ansvar? Jo, förklarade den högsta ansvariga politikern för Stockholms sjukvård:

Jag har naturligtvis en del av ansvaret. Den delen som handlar om att se till att vi har en god hälso-sjukvård att möta stockholmarnas behov. Både det som handlar om att det finns en vårdcentral och primärvård och att möta upp. Men också att vi ser till att bygga ut dem och till sjukhusen i sådan omfattning att det kan möta stockholmarnas behov och en växande region och också en demografisk utveckling vi ser. Och sen också förstås att jag, eller vi ska jag ju säga, landstinget och landstingsfullmäktige, ser till att skjuta till och att försörja sjukvården med de resurser som behövs. Det vill säga att klä vården med pengar. Sen är det naturligtvis så att sjukhusen har sitt ansvar för att planera för bemanning för de toppar som kommer varje år vissa perioder. Sen är det delat ansvar t.ex. på lite längre sikt med vad regeringen har för ansvar med antalet utbildningsplatser t.ex. för sjuksköterskor. Jag skulle också själv vilja se en modernisering av den lagstiftning som handlar om utskrivningsklara patienter, det ansvaret som är delat mellan kommuner och landsting. Men det är ett delat ansvar på många sätt, men jag och mina kollegor i landstinget ska och tar vårt ansvar.

Där har vi det politiska ledarskapet och ansvaret för en organisation som har en större budget än den svenska försvarsmakten.

Och när läkare varnar för att patientsäkerheten är hotad? Filippa Reinfeldt igen:

Det oroar ju oss precis som det oroar alla andra som läser om detta i tidningar.

Sida vid sida…

Mjuk i kroppen

Inget motstånd, mjuk i kroppen. Kritik absorberas med ett ploff, går rakt igenom den nya chefen och fortplantas nedåt mot den organisation som chefen inte längre är ytterst ansvarig för. Som genom en åskledare vandrar kritiken och ansvaret ut i marken, ut i riktning mot ansiktslösa tjänstemän som vi alla kan vara vagt besvikna på utan att något särskilt blir resultatet. Du, jag, ledningen, alla hade vi hoppats på något annat. Tänk som det blev. Men nu tar vi nya tag. Så fint vi har ordnat det.

 

Uppdatering:

Jan Helin, 21 maj 2013:

Mitt rekommendation till Jan Helin är att ta sitt ansvar som chefredaktör och ansvarig utgivare på tidningen där de ”inblandade journalisterna” jobbar…

Reader Comments (4)

En bok som var rätt intressant, fast jag vill minnas att den mest handlade om den bakomliggande psykologin, är Mistakes Were Made (But Not By Me).

19 maj 2013 | Unregistered CommenterDennis

två poster längre ner i min rss-läsare: http://www.newyorker.com/online/blogs/borowitzreport/2013/05/obama-denies-role-in-government.html

19 maj 2013 | Unregistered CommenterOlov

Han har visst också gått kursen.

19 maj 2013 | Registered CommenterPeter Santesson

Roligt! Bra. Sant. Mera!

19 maj 2013 | Unregistered CommenterGabrielle B

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>