Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
apr142013

Och vad är FIOE?

Är Islamiska förbundet i själva verket en tämligen ordinär, alls icke remarkabel muslimsk organisation vars ordförande nu helt skamligt har misstänkliggjorts? Marie Demker skriver, förstås i sak korrekt, att IFiS inte har några egna ”stadgar” om familjen utan att det omtalade dokumentet var en översatt religiös liten skrift. Hon förklarar vidare:

Islamiska förbundet är en del av en europeisk islamsk rörelse, förenad i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). En rörelse som enats om ett helt annat fördrag kring islams roll i de europeiska samhällena, en roll som man uppfattar som inkluderande, integrativ och konstruktiv. På konsultsvenska skulle vi nog kunna kalla det ett ”visionsdokument”…

Ja det låter både vagt och harmlöst, eller hur? Konsultsvenska och något torftigt visionsdokument. Nästan som Svenska kyrkan eller något. Men om man nu ändå sitter vid datorn kanske man blir nyfiken på vad det där FIOE är för en organisation. Det finns lite väl många självutnämnda experter ute på isen nu, så låt oss konsultera någonting mer auktoritativt. Jag läser i boken The New Muslim Brotherhood in the West av Lorenzo Vidino, utgiven på Columbia University Press 2010. Det känns som en skapligt solid källa.

[T]he Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) is, de facto, the overarching organization for New Western Brotherhood groups in Europe

[…] FIOE’s leaders are ambiguous about their connection to the Brotherhood […] As usual, the terminological difficulties in defining the nature of the Brotherhood make the identification of organizations related to it controversial. But, as in most cases, the confirmation of affiliation with the Brotherhood, intended as an ideological movement and not as organization, comes from members of the Brotherhood itself. Mohammed Akef has made it clear that FIOE, FEMYSO, and their member organizations fall under the large umbrella of the global Muslim Brotherhood

[…] An organization’s membership in the FIOE and in FEMYSO provides a formal indicator of its affiliation with the European wing of the New Western Brothers.

[…] ”New Western Brothers” best encapsulates the history and the methods of the movement. Understanding that those operating in the West are not subsidiary branches of any Middle East-based organization and that affiliation to the movement is not based on formal membership, it is fair to call them Muslim Brotherhood legacy groups or New Western Brothers.

[…] Each organization acts independently, adapting to the environment in which it operates, but a foundation of commonly accepted principles and goals unites all of them. (Vidino 2010: Loc 663–696)

Jag är inte socialdemokrat och det är inte min sak att avgöra om en ordförande för en organisation kopplad till Muslimska brödraskapet är lämplig ledamot i partiets styrelse. Men jag måste erkänna att valet är lite uppseendeväckande. (Och ja, det är lika uppseendeväckande att den tidigare ordföranden sitter som riksdagsledamot för vårt största regeringsparti.)

Och vem var förresten författaren till den där omtalade ”familjestadgan” som förbundet hade låtit översätta och lägga ut? Yusuf al-Qaradawi, brödraskapets andlige ledare. Se där, ja.

Reader Comments (10)

Jovisst, att det finns starka kopplingar mellan Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet är alldeles klart. Så sent som i december 2012 talade flera framstående brödraskapsfigurer vid förbundets konferens om "realitetsbaserad islamrätt". Bloggen Pophöger har skrivit om detta: http://pophoger.blogspot.se/2012/12/islamiska-forbundet-inbjuder-muslimska.html

Islamiska förbundet har nu tagit bort sidorna som handlade om konferensen ifråga, men de går att nå via både Googles cache och Internet Wayback Machine. JPG-bilderna med presentationer av talarna ligger för övrigt kvar på Islamiska förbundets servrar. Se t ex presentationen av Mohamed Izzat:

"Han har varit tidigare general sekreterare för muslimska brödraskapet och varit med om att utveckla den till vad organisationen är idag."

http://islamiskaforbundet.se/konf2012/images/info_mohamedizzat.jpg

14 april 2013 | Unregistered CommenterJohan

Intressant!
Vad jag saknar i svensk debatt om islam är en översikt av vilka riktningar som är företrädda i Sverige och vilka värderingar de står för. När man diskuterar islam och muslimer kommer påståendena som brev på posten om att muslimer är en mycket heterogen grupp, det aktuella gäller inte alla muslimer utan bara en liten extrem grupp, etc etc. Detta är naturligtvis kvalificerat nonsens. Jag har mycket svårt att tro att det existerar mer än en handfull betydelsfulla riktningar i Sverige och det borde inte vara så svårt att undersöka detta och hur stora de är. En enkätundersökningar om värderingar i frågor som är av intresse i samhällsdebatten mm borde vara relativt enkel att genomföra. Känner du Peter eller någon till om någon sådan undersökning gjorts?

15 april 2013 | Unregistered CommenterClaes

Det är ju svårt att se hur det här skulle vara principiellt annorlunda mot t.ex. katolska kyrkan?

16 april 2013 | Unregistered CommenterEmma

Det är kanske inte en helt dum jämförelse (med reservation för att jag personligen varken är expert på katolska kyrkan eller MB). Men den jämförelsen väcker väl i så fall frågan om man tycker att det finns väsentliga skillnader mellan hur man ser på organisationerna katolska kyrkan och Muslimska brödraskapet som gör att man värderar sådana kopplingar olika. Om man anser att MB är en helt acceptabel kraft så finns ju inte mycket att orda om.

16 april 2013 | Registered CommenterPeter Santesson

Inte heller jag är någon expert på varken katolska kyrkan eller muslimska broderskapet. Men det lilla jag kan så ser jag båda som konservativa institutioner som väljer sina egna ledare på semi-demokratiskt vis.

Jag ser två stora skillnader. Kanske den avgörande är att katolska kyrkan sedan länge har utövat exekutiv makt och haft inflytande på allt möjligt vis på många olika platser. Sådant uppmuntrar anständigt beteende (observera att jag inte säger att katolska kyrkan alltid betett sig bra), medans muslimska broderskapet alldeles till nyligen har varit i konstant opposition antingen mot israel eller mot väststödda sekulära diktaturer. Dom har alltså aldrig behövt ta det tråkiga dagliga ansvaret med all pragmatik som det kräver som allt maktinnehav innebär, tills för alldeles nyligen. Möjligtvis att Hamas kan ses som ett undantag för det.

Den andra är katolska kyrkan är en enhetlig organisation doktrinärt, dvs Rom kan ge order om vad som ska hända inom alla olika delar av organisationen och i princip ska samma policy gälla globalt. Sedan fungerar det väl som i alla andra stora ideologiskt drivna organisationer: vad som sägs på huvudkontoret och vad som händer på fältet skiljer sig en del. Broderskapet däremot är mer ett nätverk, precis som Peters citat indikerar. Affilierade organisationer står inte direkt under kontroll av Kairo utan broderskapets ledare är mer av rådgivande och inspirerande art. Skillnaden är väl också att medans katolska kyrkan inte på något sätt skäms för sin centralism och globala sammanhållning så är kopplingar till modeorganisationen knappast något som affilierade organisationer skyltar med.

På ett sätt är katolska kyrkan värre eftersom Roms diktat är så starkt, å andra sidan så är broderskapets värre eftersom det sker i skymundan. Samtidigt har ju muslimer och deras organisationer avsevärt mycket sämre rykte än katolska kyrkan och kan förklara en del av det beteendet. Försöker jag sätta på mig några slags objektiva glasögon har jag svårt att se att MB är betydligt otrevligare än katolska kyrkan i västvärlden, utan det är främst vår kristna och sekulära tradition som gör att vi ser broderskaparna som ett hot.

16 april 2013 | Unregistered CommenterEmma

Förresten, gällande uppfattning i enskilda "heta" sakfrågor som t.ex. homosexualitet eller jämställdhet så är det ingen större skillnad på muslimska broderskapet och konservativ judendom eller konservativa kristna kyrkor, framförallt de sistnämnda finns det ju flera av i Sverige.

16 april 2013 | Unregistered CommenterEmma

Jag blir lite nyfiken på vad det är för källor bygger detta på. Du har säkert bra källor – jag har bara läst en bok om MB, den ovan refererade, så min fråga är uppriktigt menad, inte näsvis. Det vore bra att kunna jämföra och värdera källor här för den som vill bilda sig en egen uppfattning.

Vidino ger en lite mindre smickrande bild än du gör. Först redogör han för hur al Qaradawi m.fl. i det egyptiska brödraskapet på stort allvar förespråkar att det är angeläget att avliva homosexuella och missionerande konvertiter. Det är kanske ingen nyhet längre att dessa denna syn gäller där. Men hur förhåller sig New Western Brothers till detta?

”How do the New Western Brothers reconcile the ideological primacy they bestow upon thinkers who espouse an imperfect notion of democracy and call for the killing of homosexuals and apostates with the fact that they live in Western, secular democracies? […] If, for example, al Qaradawi is adamant that apostates should be killed, the New Western Brothers have consistently stated that such doctrine is not applicable in the West. They have not repudiated al Qaradawi's analysis, expressly or, more often, tacitly endorsing his view. They have simply stated that such punishment is only to be applied in an Islamic state and not in the West. […] a Muslim living in Britain is free to convert because Islam in Britain is not established and the death penalty can only be applied in an Islamic society. Similarly, a fatwa issued by the al Qaradawi-led European Council for Fatwa and Research stated that ’executing whoever reverts from Islam is in the responsibility of the state and is so to be decided by Islamic governments alone.’

By the same token, the New Western Brothers have attempted to contextualize the Brothers’ position on homosexuals, indicating that any physical punishment against them should be meted out only in an Islamic state.” (Vidino 2010: Loc 838—874)

(Jag har klippt en del i citatet för att jag inte orkar skriva av allt och det blir för långt i kommentaren, men det citerade fångar in kärnan i det hela tycker jag.)

Ja, visst är det en västlig kontextualisering och uppmjukning av doktrinen jämfört med Egypten. Man kan ha olika uppfattning om det där glaset är halvfullt eller halvtomt antar jag…

16 april 2013 | Registered CommenterPeter Santesson

Peter,

1. Gällande katolska kyrkan kan jag starkt rekommendera följande som en inledning.
Autonomy and Democracy in an Autocratic Organization: The Case of the Roman Catholic Church, Sociology of Religion (1994),55:4, s379-396

2. För den hågade finns följande artikel som har ett legalistiskt innifrån perspektiv. Hur katolikerna lyckas hålla ihop organisationen trots omfattande lokalt självstyre.
Subidiary as principle of governance: beyond devolution. Indiana Law review, Vol 35:103 (2001-2002)

Gällande en annan syn på MB så skulle jag säga att följande är intressant:
The Moderate Muslim Brotherhood, Foreign Affairs, Vol. 86, No. 2. s107-121 (2007)
Ett citat därifrån (s 108):

" The Brotherhood is a collection of national groups with differing
outlooks, and the various factions disagree about how best to advance
its mission. But all reject global jihad while embracing elections and
other features of democracy. "

Denna artikel är dock skriven ur ett perspektiv om hur amerikansk utrikespolitik bör hantera broderskapet, i Egypten och i västvärlden. Och vad jag förstår finns det inte särskilt många/starka med MB affilierade organisationer i USA. Det är ju fullt möjligt att vi Europeer skulle komma till andra slutsatser.

Till sist kan jag också rekommendera The Muslim brotherhood in Europe. Colombia University Press 2012.

Bl.a. ovan nämnde Vidino har skrivet ett kapitel, och jag tycker att boken på det stora hela ger en bra översikt om diskussion och de olika uppfattningar som finns om MB.

I sakfrågor så ger sista kapitlet av Roel Meijer ger en bra sammanfattning över vad MB tycker och hur det har utvecklats över tid.

Två andra tankar:

Vi bör nog vara försiktiga med likställa retorik med implementerad policy. MB styr numera Egypten och mig veterligen har det inte avrättats några homosexuella där. Och det går fortfarande dricka alkohol på turistorterna etc. Men samtidigt så har pressen på minoriteter, bl.a. kristna, ökat. Så utvecklingen är inte entydig.

Precis som socialdemokraterna i sitt partiprogram skriver att dom vill avskaffa monarkin så har dom samtidigt bidragit till överrenskomelser så att monarkin kan fortleva.

Jag tror det också gäller att komma ihåg att både kristendom och islam är missionerande religioner, att nya troende ska värvas. Som sekulär kan man såklart tycka det är otrevligt, men det gäller också att använda samma måttstockar när man diskuterar dem.

17 april 2013 | Unregistered CommenterEmma

"Så utvecklingen är inte entydig."


Jo, utvecklingen i Egypten är entydigt åt fel håll. jag förstår inte den här vurmen för islam och MB.

Det har tagit oss 2000 år att tvinga tillbaka kristendomen och nu helt plötsligt ska vi börja om med en ännu värre religion. Obegripligt - och obegripligt att en som Waberi kan vara riksdagsman.

17 april 2013 | Unregistered CommenterNils

Emma:
Du skriver:

The Moderate Muslim Brotherhood, Foreign Affairs, Vol. 86, No. 2. s107-121 (2007)
Ett citat därifrån (s 108):

" The Brotherhood is a collection of national groups with differing
outlooks, and the various factions disagree about how best to advance
its mission. But all reject global jihad while embracing elections and
other features of democracy. "

Det där vederlägger inget av det jag citerat ovan, vad jag kan se. "Embracing elections and other features" - är det där du lägger din ribba?

Vidare:

Vi bör nog vara försiktiga med likställa retorik med implementerad policy. MB styr numera Egypten och mig veterligen har det inte avrättats några homosexuella där.

"Retorik"? Så det som inte implementeras raskt i praktisk politik är enbart "retorik"? På vilken grund utesluter du att det är verklig ideologi? Är all ideologi som av någon anledning inte praktiskt implementeras på kort sikt enbart "retorik" som inte bör väga in?

18 april 2013 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>