Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
mar232013

Tonlägen

Det finns en retorisk genre där skribenten försöker få det svenska folket att vakna ur sin slummer. Folket tror att de kan ”sova gott om natten” men strax bortom den skenbara vardagen väntar ett sataniskt mörker. Så här kan det låta:

Vi har sett det i grannländer och vi ser det hända i Sverige i dag. Det är det här som är det riktigt farliga, det är när det här händer som samhällen förändras. I dag är något farligt på väg att hända i Sverige.

Allting hänger ihop. Tro inte på statistiken som säger emot. Till synes disparata händelser binds samman till ett mönster.

Vi leker en farlig lek just nu. … politiker som glatt experimenterar … det är ett gift som kommer få samhället att ruttna inifrån. … Om vi inte tillsammans säger ifrån i dag kommer var femte svensk få sitta på den andra bussen i morgon.

Ta er i akt, svenska folket, ty ert land ruttnar inifrån medan eliten leker en farlig lek. Lyssna på mina ord, annars är det land ni älskar snart försvunnet.

Detta är tongångar som brukar förknippas med delar av Flashback, Avpixlat och liknande sajter. Men ovanstående citat är hämtade från en krönika av Aftonbladets Daniel Swedin.

Reader Comments (4)

Busschauffören förklarar praktiken så här:

– Det finns de resenärer som man kan kalla för "snusgubbar", som har mycket bagage och är bara ute efter att köpa snus på Åland. De andra som inte kommer med något bagage, sådana gäster som bara är ute för att äta, utan att handla, fick sitta mer ostört, säger chauffören Bengt Backman, till Expressen.

http://www.expressen.se/nyheter/busschaufforen-man-blir-forbannad/

Man kan ju föreställa sig att de flesta "snusgubbar" är etniska svenskar o.s.v.

Mannen är nu avstängd från sitt jobb.

Intressant journalistik.

23 mars 2013 | Unregistered CommenterNiklas B

Men Daniel Swedin har väl aldrig varit annat än ett pinsamt flashback-troll med en politiskt korrekt kompass (pekandes på den magnetiska polen på Söder), som fått sola sig i Aftonbladets kostym. Plocka lätta poänger utan någon eftertanke känns som hans främsta kännetecken.

Svårt att tro att någon tar honom på allvar.

23 mars 2013 | Unregistered CommenteranteD

Snusgubbarna var nog de som satt i den "osvenska" bussen. Det köps fantastiska mängder snus på färjorna som du sedan kan köpa i många närbutiker och kiosker. Fast jag förstår ändå inte vitsen med att skilja ut snusköparna då högst "svenska" ölkärror o dyl är ett lika stort bagageomak. Jag misstänker att fortsättning följer.

23 mars 2013 | Unregistered CommenterHåkan

Tycker inte att man ska döma ut flashback hur som helst. Det är betydligt lättare att hitta genomtänkta och intressanta inlägg där än på aftonbladets ledar- och kultursidor. Då det är ett öppet och väldigt aktivt forum så finns det mycket skräp också. Men det tar inte bort det faktum att flashback kanske är det enda stället i svensk debatt där det faktiskt förekommer ett intressant politiskt samtal.

Tror att folks problem med flashback inte i första hand är alla rättshaverister där utan att det är en offentlighet utanför de traditionella kanalerna. Trendsättare om vad svensk politik ska handla om (DNs ledarsida, dagens Arena, Timbro etc) har inget djupare inflytande över opinionen där. Sådant är både bra och dåligt. Bra då de vita lögner och politiska föreställningarna som genomsyrar Sverige helt riktigt hånas för sin brist på vett och sans. Dåligt då det utan en styrman för samhällsdebatten lätt slutar med konstiga konspirationsteoretikers interna diskussioner.

24 mars 2013 | Unregistered CommenterFredrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>