Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
feb212013

Hederligt av Fälldin

Mittuniversitetet har beslutat att stänga sitt campus i Härnösand. Beslutet har föranlett Thorbjörn Fälldin att lämna tillbaka sin doktorshatt och ring till universitetet som en gång gjorde honom till hedersdoktor.

Inslag.se anser att Thorbjörn Fälldin agerar korrekt. Om man har tagit emot en doktorstitel som ersättning för att man medverkat till ett politiskt beslut vore det orimligt att behålla titeln när beslutet sedan rivs upp. Man kan inte behålla en mutgåva för en tjänst som inte är ordentligt genomförd. Inte bara ska Fälldin lämna tillbaka hatten – titeln borde dras tillbaka av universitetet.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>