Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
dec142013

Kim Jong Un och Caracalla-problemet

Nordkoreas diktator Kim Jong Un lät i veckan avrätta sin farbror och mentor Jang Song Taek. Fler avrättningar lär följa inom kort när Kim försöker stärka sin position. Jag har sett jämförelser med Stalins utrensningar. Men frågan är om det inte är kejsarmorden i det romerska imperiet som snarare är det relevanta jämförelseobjektet här.

Kejsaren Caracalla. Alltför paranoid för sitt eget bästa.

Jag kommer särskilt att tänka på Caracallas död. Denne djupt olustige man, inflationsskapare och brodermördare, hörde till romarrikets värre kejsare. Han var som så många diktatorer också mycket paranoid. Den antike historikern Herodianus beskrivning av Caracallas död borde vara tankeväckande för Kim Jong Un.

Caracallas skräckvälde upprätthölls av de kejserliga livvaktsstyrkorna, praetoriangardet (romarrikets SS-trupper, ungefär). Befälhavare för dessa styrkor var Macrinus, en karriärsoldat som av allt att döma var belåten med den fina position han lyckats uppnå. Ända tills ett rykte uppstod om att Macrinus skulle bli romarrikets näste kejsare. Ryktet ska ha satts igång av att en profet av högst oklar anledning levererade denna spådom. Det var ju inte så lyckat för Macrinus del. Han insåg givetvis vad ryktet innebar: komplett livsfara. Den paranoide kejsaren skulle givetvis låta avrätta honom om inte kejsaren själv röjdes ur vägen. Macrinus smala lycka var dock att han nåddes av ryktet innan Caracalla gjorde det. Sålunda såg Macrinus till att göra det enda han kunde för att klara livhanken. Han lät mörda kejsaren, som sägs ha blivit dräpt medan han stod och kissade, och blev strax utropad till ny kejsare. Avdelningen självförverkligande profetior.

Det måste finnas många runt Kim Jong Un som nu befinner sig i en snarlik situation. Deras enda hopp står till att de lyckas mörda Kim Jong Un innan han avrättar dem.

Reader Comments (2)

Intressant jämförelse. Dock så verkar det i fallet Nordkorea finnas en förutbestämd succession, varför en mördare osannolikt skulle bli en framgångsrik usurpator. Mest troligt en synnerligen kortlivad sådan. En maktmänniska som Nordkoreas diktator antar jag arbetar för att stärka inte bara sin egen person, utan även de som kan utgöra grunden för en fortsatt succession, alltså familjen - den egna maktbasen. För det talar ju uppgiften om att hustrun till den avdagatagne var delaktig i beslutet. Om det är en korrekt bedömning, så kan endast en i 'familjen' lyckas med ett mordiskt uppsåt. Frågan är om Kim agerar så att dessa får något incitament.

16 december 2013 | Unregistered CommenterMagnus Ericsson

Trevligt med klassiska paraleller!
http://thehistoryofrome.typepad.com/the_history_of_rome/2010/07/102-the-common-enemy-of-mankind.html

8 januari 2014 | Unregistered CommenterHadrianus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>