Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
okt022013

Anders Lindberg sågas av Aftonbladet Kultur och skyller på mig

Man kan förstå att Aftonbladets Anders Lindberg känner sig pressad. Kultursidan i hans egen tidning beskriver i dag hans eget negligerande av ”de antisemitiska bevekelsegrunderna bakom attacken på den judiska skolan i Toulouse” som ”beklämmande”. Därför gör Lindberg det enda han kan: Han går till desperat motangrepp.

Istället för att rannsaka sig själv försöker han att placera skulden hos mig, som med Lindbergs sedvanliga känsla för nyanser påstås vara ”fullkomligt vilseledande” och sakna ”anständighet”. Dråpligheten är svår att undgå.

Anledningen till utbrottet är det avsnitt i Ljusets fiender som ägnas åt just reaktionerna på Mohammed Merahs massmord i Toulouse. Den som blir nyfiken kan gratis läsa boksidorna i fråga här (pdf).

Det som jag där hävdar är för det första att Anders Lindberg i sin ledare den 22 mars bara i förbifarten nämner att Mehras attentat var riktat mot judar. För det andra påstår jag att Lindberg i sin ledare den 23 mars om morden inte alls nämner mordoffrens judiska bakgrunder och inte heller diskuterar vare sig den antisemitiska kontext som kan ha inspirerat Merah eller på vilket sätt som Merahs dåd skulle kunna verka inspirerande och få efterföljare.

Som alla kan se på nedanstående sidor från Aftonbladet Ledare dessa båda dagar är beskrivningen helt korrekt. I den först skrivna artikeln ägnas några enstaka rader åt de mördades judiska bakgrund, varefter Lindberg i återstoden av artikeln istället tar morden som förevändning för att kritisera det då aktuella datalagringsdirektivet och faran med övervakning.  I den andra artikeln använder han morden som förevändning för att varna för högerextremistisk rasism, riktad mot muslimer, och säger inget alls om mordoffrens judiska identiteter, mordens antisemitiska bevekelsegrunder eller deras eventuella konsekvenser för spridningen av antisemitiska föreställningar.

Aftonbladet Ledare, 22 mars 2012 (klicka för förstoring)Aftonbladet Ledare, den 23 mars 2012 (Klicka för förstoring).

Det är beklämmande hur Lindberg därtill försöker blanda bort korten genom att hänvisa till vad han ett par dagar senare skrev i ett perifert blogginlägg (!), där han dels kommenterade tidskriften Neos just då aktuella intervju med Ilmar Reepalu, dels instämde i en Brännpunktsartikel om Toulouse-morden och antisemitismen, ironiskt nog skriven i eftersvallet av den upprördhet som många kände och uttryckte efter de märkliga reaktionerna på morden i svenska medier.

Johan Lundberg

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>