Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
maj302012

En förklaring till debatten

Varför måste vänstern fortsätta att hävda att Sverige är ovanligt slutet och genomsyrat av fördomar, trots att vi ligger överst i mätningar av toleranta attityder? Alternativet är politiskt oacceptabelt.

Under våren har debatten om den höga arbetslösheten bland utrikes födda tagit fart. I centrum står, eller borde stå, ett illavarslande mönster. Sysselsättningsgapet, det vill säga skillnaden mellan sysselsättning hos inrikes och utrikes födda, är större i Sverige än i andra jämförbara länder.

Det är alltså inte bara så att invandrare har svårt att hitta jobb i Sverige – det har de i många andra länder också. Nej, det är värre än så. Invandrare tycks ha det svårare att hitta jobb i Sverige än i andra västländer. Vi spelar i lingonserien i jobbintegration. Tänker man efter det minsta lilla inser man att detta är ett allvarligt problem som måste rättas till – av många olika skäl, men inte minst volymen på invandringen till Sverige gör att de sociala konsekvenserna av invandrarnas svårigheter på arbetsmarknaden blir märkbara (1, 2). Så långt borde det inte vara några konstigheter eller ”fel fokus” för någon. Det här är viktiga saker.

Om Sverige ligger i botten av jobbintegrationsligan, vad kan det då bero på? Grovt sett kan man söka förklaringar i tre riktningar.

(1) Kan det ha något att göra med att det är skillnad på de utrikes födda i olika länder – populationernas storlek, sammansättning och karaktär?

(2) Kan det ha något att göra med policyskillnader mellan olika länder – att skillnader i arbetsmarknadens och välfärdsstaternas regelverk och funktionssätt skapar olika incitament som i förlängningen ger olika utfall?

(3) Kan det ha något att göra med skillnader i attityder, kultur och tolerans hos majoritetsbefolkningen i olika länder? Att man är mer välkomnande på vissa håll och mer avvisande och slutna på andra håll?

Det är nu det blir känsligt. Om man påtalar att svenskar i jämförelse med andra folk framstår som påfallande toleranta och välkomnande mot invandrare och det kulturellt avvikande så tas detta glädjande budskap normalt emot med surmulen tystnad. Paradoxalt kan man tycka. Är det inte goda nyheter att svenskar intar tätpositionen i västvärlden när det ställs frågor om tolerans i internationella attitydundersökningar? Dilemmat är att ju mindre möjligheter man har att söka förklaringen i (3) ovan, desto mer kommer fokus att riktas mot (1) och (2). Om majoritetsbefolkningens attityder av allt att döma är mer gynnsamma i Sverige än i andra länder blir det knepigt att där söka förklaringen till att jobbintegrationen ändå fungerar sämre här än i andra länder. Och ingen tycker om att utsättas för kognitiv dissonans. Då blir man förbannad.

Men hur ser alternativen i debatten ut? Att börja göra jämförande analyser av invandringsströmmarnas sammansättning är politiskt tämligen svårsmält. Det dominerande budskapet i dag är mycket riktigt att invandringsströmmarna rent av präglas av ytterst gynnsamma förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. Det är få som önskar sig en förklaring i (1).

Då återstår alternativ (2), att analysera vad som är en effekt av den svenska modellen – arbetsmarknadens funktionssätt och välfärdssystemens uppbyggnad, och de incitament som dessa skapar. För vissa debattörer är detta en självklarhet. En sådan som Fredrik Segerfeldt är intellektuellt hederlig, struntar i krusiduller och går rakt på sak i sina resonemang. För många är det tvärtom en politiskt känslig slutsats. Och för vänstern är det förstås en politiskt direkt oacceptabel slutsats.

För denna vänster återstår därför bara förklaring (3). Om det går sämre för invandrare i Sverige än i andra länder kan det inte bero på den så älskade svenska modell som strukturerar vår arbetsmarknad. Och frågar man sig om det kan finnas systematiska skillnader i invandringsströmmarna som förklarar mönstret innebär det att man ”skyller på invandrarna”, varför den förklaringen måste strykas. Det finns egentligen bara kvar ett huvudalternativ. Det måste ha med (3) majoritetsbefolkningens pissiga attityder att göra: fördomarna, rasismen, det slutna Sverige, de lömska tendenserna under den polerade ytan.

Då räcker det inte att svenskarna svarar som väluppfostrade scouter i attitydundersökningarna. Det spelar ingen roll att Sverige är bäst i klassen på att ge uttryck för tolerans i attitydundersökningar. De ljuger säkert bara. (Varför detta ovanligt intoleranta och lögnaktiga folk i så fall samtidigt skulle välja och acceptera en ovanligt generös invandringspolitik är underligt. Masochism?) Det väl något fel på måtten. Häng upp cirkelresonemangen som julgranspynt. Svenskens fördomar förstör invandrarens jobbmöjligheter, och svenskarnas attityder måste vara sämre än de är på annat håll, för se bara så svårt invandrarna har att hitta jobb i Sverige.

Det är också därför vänsterns demagoger låtsas tro att Fredrik Reinfeldt skulle skylla på invandrarna själva när regeringen nu uppmärksammar arbetslösheten bland utrikes födda – som om de enda möjligheterna i debatten skulle vara att (1) skylla på invandrarna eller (3) skylla på svenskarna. Well, det finns kanske ett mittenalternativ också ?

Reader Comments (10)

De i Sverige så kontroversiella sanningarna om " invandringsströmmarnas sammansättning" är det endast Sverigedemokraterna som anför i svensk riksdagsdebatt.

Utomlands är detta en fullständig självklarhet likväl som storlek av denna " invandringsströmmarnas sammansättning" som är en akademisk omskrivning, lite finare m.a.o för att alla invandrare inte kan likställas i sin förmåga till anpassning till de förhållanden som är gällande i vårt land.

Fredrik Reinfeldt fick litegrann på pälsen för ett uttalande som vänstern ansåg vara upprörande men i ärlighetens namn så är han den som i praktiken har varit i "bräschen" för den stigmatisering av sådant som i andra länder snarast är att betrakta som axiom.

Varför undviker Santesson denna straffspark?

Kan det handla om att Reinfeldt för en gångs skull hamnat på motståndarsidan i förhållande till vänstern och att det därmed legitimerar att gällande sanningar kan framläggas?

Förstå mig rätt nu, du är duktig Peter och jag hoppas bara att sakfrågorna skulle kunna stå i fokus i större utsträckning än vad ev. partilinje och dess inackorderade blockpolitik medger.

mvh Ceasar

30 maj 2012 | Unregistered CommenterCeasar Andersson

Liksom Segerfeldt tror jag att (2) är den största orsaken till att det ser ut som det gör, och det är ju ingen nyhet heller: http://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/03/06/anstallningsskydd-ger-arbetsloshet/

Samtidigt tror jag inte de där attitydundersökningarna säger allt, eller snarare kan vara lite missvisande. Folk kan svara vad de tror andra förväntar sig, eller vad de vill tycka (men inte tycker). Alla vill ju känna sig toleranta, eller hur?

Att det finns diskriminering på arbetsmarkanden är också tämligen belagt: http://www2.ne.su.se/ed/pdf/35-3-mcdor.pdf

Sen vet jag inte om det är värre i Sverige än i något annat land. Jag vet ju att en av dina kollegor på Timbro förnekar det, men hennes rapport har ju i sin tur blivit kritiserad för att bygga på ett för litet underlag för att det ska gå att dra några slutsatser från det. Har inte läst rapporten själv, så jag kan inte ta ställning i den frågan. Även om jag tror diskriminering spelar in, så tror jag som sagt att förklaring (2) har störst förklaringsvärde.

30 maj 2012 | Unregistered CommenterMarcus

Marcus: Kritiken mot underlaget i den där rapporten är helt riktig. (Den var beställd från konsultföretaget WSP Analys & Strategi, inte nån kollega.) Rapporten ifrågasätter faktiskt inte diskriminering på svensk arbetsmarknad – den säger uttryckligen motsatsen. Men kärnfrågan är och förblir vad som skulle tala för att diskriminering skulle vara så mycket värre i Sverige än i andra länder, och än så länge har jag inte sett någon som lagt fram minsta belägg på att den skulle vara det.

31 maj 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

Som jag skrev så har jag ingen aning om den är värre i Sverige än i andra länder. Men man bör notera att motsatsen är inte heller bevisad, vilket några verkar tro. En möjlighet är dock att (2) och (3) samverkar, dvs pga (2), så får (3) ett större genomslag än vad det skulle fått i ett land med ett annat regelverk och funktionssätt på arbetsmarknaden. När arbetsgivare tar en större risk vid anställningar, så föredrar man kanske i större utsträckning "det kända framför det okända" (om du förstår vad jag menar), dvs effekten blir diskriminering. Det sista erkänner jag dock villigt är ren spekulation.

31 maj 2012 | Unregistered CommenterMarcus

Skillnader mellan t.ex. Sverige och Danmark finns inte bara i förhandlningskulturen som beskrivs här:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/nar-fordomar-bekraftas/
utan också hur företag/organisationer internt fungerar.

Svenska företag som vill etablera sig i Danmark rekommenderas att skaffa en dansk platschef, för det finns risk att en chef som inte kan ge klara besked skapar irritation. Svenska chefer är mer otydliga ich för att det ska fungera på en svensk arbetsplats krävs det generellt mer konsensuskultur i Sverige och då innebär det att personer som är lite annorlunda blir bortgallrade.

31 maj 2012 | Unregistered CommenterMats Carlsson

Det är skillnad på invandringen .Sverige tar emot många från Afghanistan och Somalia .Tittar man på listan så är det svårare att få jobb desstå bättre välfärdsystem landet har.Man behöver inte jobba om man inte vill jobba..

31 maj 2012 | Unregistered Commenterlee

Ett komplement till situtaionen i just Danmark.

Folkpartisten Charlie Levin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Charlie_Levin , konstanterar här att Danmark har den högsta sysselsättningen bland invandrare i OECD och ger sina förklariningar till detta.

http://youbetterthink.blogg.se/2011/july/foregangslandet-danmark.html

31 maj 2012 | Unregistered CommenterMats Carlsson

Nima Sanandaji skriver intressant om detta:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/foretagsklimatet-ar-avgorande-for-integrationen_7225763.svd
Sanandaji nämner bl.a. invandrare från Finland och andra länder efter kriget. Det var då inga problem med sysselsättning bland utländska medborgare, den var t.o.m högre än för svenskar.
Det kom också många flyktingar från Baltikum under andra världskriget. Många av dessa med låg utbildning. Dessa kom så vitt jag vet snabbt i arbete, och deras barn är helt integrerade i det svenska samhället.

Varför gick det då så bra, och nu så mycket sämre?
Sanandaji pekar på en del intressanta faktorer.

31 maj 2012 | Unregistered CommenterClaes

De är lömska de där svenskarna! Inte nog med att de går runt och föraktar allt som kommer utifrån sitt egna land, de ljuger om det så fort det sker en internationell undersökning! Vilka manipulativa jävlar!

Men skämt åsido. Nu tror jag visserligen inte svenskare är mer "rasistiska" än några andra Europeiska länder. Men jag tror också att vi har en mer dominerande, trumvirvel, PK-kultur som dikterar svaren på de där undersökningarna.

Personligen misstänker jag också att punkt (1) och (2) interagerar ganska kraftigt. Invandrare från länder med mycket lågt humankapital kommer få det svårt att hitta ett jobb i ett land där minimilönen är 15000 i månaden ...

1 juni 2012 | Unregistered Commenterpontus

En mycket intressant och tillika träffande förklaring till varför en stor del av vänstern har skygglappar gentemot alla andra förklaringar till skillnaden i sysselsättningsgrad än diskriminering. Den svenska arbetsmarknadsmodellen är omhuldad och att diskutera utbildning bland invandrare vore att göra skillnad på folk och folk.

Dock anser jag att du avfärdar invandrares utbildningsnivå som en relativt stark delförklaring lite väl lättvindigt i ditt inlägg. Jag kanske missminner mig men är inte skillnaden i sysselsättningsgrad mellan de som kommer till Sverige med endast förgymnasial utbildning visavi gruppen med eftergymnasial utbildning ganska påtaglig?

Kanadas poängsystem kan väl inte vara helt poänglöst?

Vad beträffar det deskriptiva så delar jag mångt och mycket timbros syn att det inte är oproblematiskt att kombinera den svenska modellen med dess relativt reglerade arbetsmarknad och omfördelning av resurser med en generös invandringspolitik. Dock delar jag inte Timbros åtgärdsförslag.

Jag tillhör följaktligen den lilla del av vänstern som anser LAS och höga bidragsnivåer kan inverka menligt på integrationen. Men till skillnad från Timbro anser jag att vi då bör minska invandringen.

Avslutningsvis vill jag tacka för en mycket intressant och intellektuellt stimulerande blogg, och jag hoppas att du även fortsättningsvis tar dig tid för inlägg.

5 juni 2012 | Unregistered CommenterMarvin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>