Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
apr082012

Läsvärd: The Tragedy of Great Power Politics

Från norrmännen har vi fått vanan att ägna påsken åt att läsa hårdkokta böcker om hemska gärningar. Deckare väljer de flesta, men denna påsk har jag vigt åt John J Mearsheimers moderna klassiker The Tragedy of Great Power Politics, utgiven 2001 ($11.79 för Kindle). Det är en analys av den internationella politikens villkor och ansluter sig till realismen. För er som inte har koll på terminologin i genren innebär det en pessimistisk, machiavellisk analys av ett regellöst spel mellan stater som i grund och botten misstror varandra.

John J. Mearsheimer. (Univ. of Chicago)

Offensive realism, kallar Mearsheimer sin dystra variant av denna skola – namnet kommer sig av att han förutspår att stater ofta tvingas till aggressiv jakt på relativ makt för att uppnå säkerhet. Jakten är rationell för den enskilda staten och därmed oundviklig, men är totalt sett kontraproduktiv. Det är därför stormaktspolitiken är en tragedi.

Boken är mycket stringent och skriven i en tillgänglig, distinkt stil som man hittar hos många moderna klassiker. Och vad mer är, trots att den skrevs före 11 september- attacken har den en smått profetisk kvalité. Detta är analysverktyg som står sig och som beskriver mer än den samtid som boken skrevs i.

Writing in Foreign Affairs in 2010, the Columbia University professor Richard K. Betts called Tragedy one of the three great works of the post–Cold War era, along with Francis Fukuyama’s The End of History and the Last Man (1992) and Huntington’s The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996). And, Betts suggested, “once China’s power is full grown,” Mearsheimer’s book may pull ahead of the other two in terms of influence. The Tragedy of Great Power Politics truly defines Mearsheimer, as it does realism. 

Samma artikel som detta citat är hämtat från behandlar emellertid också en annan, mer problematisk sida hos Mearsheimer. Han har fällt omdömen som väckt anklagelser om antisemitism. Jag har inte fördjupat mig i den saken, och har ingen uppfattning om hur mycket fog det finns för anklagelserna.

Utan att ta ställning där, kan man konstatera att det är fullt möjligt för partiellt omdömeslösa personer att skriva utmärkta böcker inom sina specialområden. Och The Tragedy of Great Power Politics är en utmärkt bok som borde höra till standardlektyren för våra utrikespolitiska skribblare.

Reader Comments (4)

För Robert Kaplan är ju verkligen ett sanningsvittne när det gäller att fälla omdömen om vem som är antisemit...

Mearsheimers bok är för övrigt ytterst välciterad i den vetenskapliga litteraturen om internationell politik, detta beror mycket på att den är ett tacksamt mål - Mearsheimer hade fel i de flesta av sina förutsägelser.

8 april 2012 | Unregistered CommenterFredde

Det där är väl knappast en anklagelse som enbart eller främst drivs av just Robert Kaplan? Här t.ex. Walter Russell Mead. Sanningsvittnen är det ont om.

8 april 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

Intressant citat. Visst måste väl Fukuyama och Huntingston betraktas som moderna klassiker - men har de inte kritiserats sönder och samman? Fast ofta räcker det väl att ha fel på ett intressant sätt för att bli klassiker...

8 april 2012 | Unregistered CommenterStardust

Det är en mycket intressant bok. Skrev faktiskt min mastersuppsats som ett sorts generalangrepp på "The Tragedy". Oklart hur väl jag lyckades, men för den som är intresserad finns den här:

http://www.slideshare.net/oscarsundevall/oscar-sundevall-testing-offensive-realism-on-nato-expansion-i-europe-masters-thesis

Kuriosa är att min examinator vid UU aldrig hade hört talas om Mearsheimer..

9 april 2012 | Unregistered CommenterOscar

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>