Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
dec052012

Där går Bohr

Niels ”Baker” Bohr på promenad. Klicka för förstoring.Niels Bohr flydde från det ockuperade Danmark, och tog sig till slutligen till USA och Los Alamos där han arbetade med att utveckla en jättekraftig bomb som blev omtalad. Han arbetade under täcknamnet Nicholas Baker, och eftersom han var en viktig person höll myndigheterna ett vakande öga på honom.

Bilden till höger återger en rapport från en agent som skuggade Niels ”Baker” Bohr när han var ute på promenad under ett Washingtonbesök. Var Bohrs tankar befann sig är mer oklart. Han verkar ha varit en fotgängardrulle, men torde haft andra kvalitéer.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>