Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
nov232012

Farliga folkmassor

Till slut blir trängseln i folkmassan omkring en så tät att man kläms fast helt och hållet. Armarna fastlåsta, främlingars kroppar pressas mot ens bröstkorg och man sveps hjälplöst med i massans rörelser, som en kork som guppar i vågorna. De flesta har säkert upplevt det någon gång, kanske bara under några sekunder. Men det är fruktansvärt obehagligt och skrämmande. Sådan trängsel kan vara livsfarlig – i bemärkelsen att folk verkligen dör.

Folk kläms till döds på idrottsevenemang, på rockkonserter, festivaler och realisationer. Entusiastiska massor längre bak pressar på för att komma närmare det de åtrår. Längst fram kläms människor fast mot staket, väggar och mot varandra och kvävs till döds. John Seabrooks artikel om de stora, farliga massorna är läsvärd och ångestframkallande. När jag läser känner jag trycket växa över bröstet. Gud, jag vill inte dö på det sättet!

Jag såg förresten att de har börjat förbereda inför skyltsöndagen nere på stan.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>