Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
okt212012

Misstro mot debatten

På DN Debatt skriver i dag Jasenko Selimovic, statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag, om bristen på seriös integrationsdebatt i Sverige. Han varnar för att väljarna kan uppfatta främlingsfientliga partier som relevanta alternativ om alla andra partier drar sig undan från att diskutera de samhällsproblem väljarna ser. Så gick det i Nederländerna.

De två stora nederländska partierna drog sig tillbaka från debatten efter de främlingsfientligas intåg. De var rädda för att debatten skulle gynna de främlingsfientliga och de ville inte heller anklagas för att likna dem. De partier som ändå försökte ta upp vissa integrationsproblem smetades snabbt ned med anklagelser om främlingsfientlighet, vilket gjorde att även de backade från debatten.

Resultatet blev en enad kör av partier som bara var intresserade av att försöka visa vilka stora humanister de var och hur mycket de skilde sig från de främlingsfientliga politikerna Pym Fortuyn och Geert Wilders.

Men taktiken fick oönskade konsekvenser. De främlingsfientliga partierna uppfattades som de enda som ville debattera det som väljarna uppfattade som problem och de fick följaktligen väljarnas stöd.

Visst, det är omtvistat om ”ta debatten”-strategier göder eller föröder främlingsfientliga attityder (även om jag tror att Selimovic har rätt). Men en mer intressant och mindre utforskad fråga är om det finns fog för Selimovic rädsla för att väljarna har börjat misstro den etablerade integrationsdebatten. Jodå, jag känner till en mätning som pekar i den riktningen.

I juni släppte Kommissionen en Eurobarometer som mätte den europeiska opinionen i olika migrationsfrågor. Sverige framstod som vanligt som det mest migrationspositiva landet i Europa. Det gör vi regelmässigt i opinionsundersökningar – svenska svarande uttrycker mycket positiva och toleranta attityder. Men på en punkt stack vi ut i rakt motsatt riktning. Det var på frågan:

”Would you say that discussion about immigration in the EU is based on facts and reliable data?”

De svenska svarande uttryckte störst misstro mot invandringsdebattens saklighet i hela Europa. Hela 59 procent svarade att debatten inte baserades på fakta, den högsta siffran bland alla länder i undersökningen. Detta högtilitssamhälle, som brukar uppvisa mycket högt förtroende för myndigheter och offentliga auktoriteter av olika slag, förvandlas just när det gäller integrationsdebatten till det mest misstroende folket av alla. Hur har det blivit så?

Hur ska man tolka det resultatet? Frågan i undersökningen är inte klockrent ställd (Vem står för osakligheterna? Syftar man på osakligheter i det egna landet, ”in the EU…”?) , så den första strategin blir antagligen att ge sig på mätningen och hävda att den illa ställda frågan lett till felaktiga resultat i just Sverige – av en händelse.

Ett tips till snabbfotade opinionsanalytiker är därför att göra om mätningen mer grundligt i Sverige. Här finns ett mycket illavarslande tecken på tillståndet i svensk integrationsdebatt.

Reader Comments (4)

Han stavar JasenKo. C utan diakritiska tecken uttalas [ts], med fnuddar olika varianter av [tsch] på bosniska.

21 oktober 2012 | Unregistered CommenterKsth

Misstron verkar även omfatta media. I årets SOM-undersökning fick de svarande ta ställning till ett nytt påstående som löd: "svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring". Hela 64 % instämde då helt eller delvis...

21 oktober 2012 | Unregistered CommenterLars

Jag skulle tveklöst ha sagt att den inte är baserad på fakta, och skulle då ha syftat på invandrarfientligas osakliga argument.

Det här är inte en "strategi" och att hävda att det är fel för just Sverige "av en händelse". Det är helt enkelt så jag faktiskt uppfattar situationen. Där tror jag att jag är långt ifrån ensam.

21 oktober 2012 | Unregistered CommenterJesper

De ”invandrarfientligas” argument är långt mer sakliga än politiker och medier som just stannar vid floskler i sin argumentation. Lyssnade på Gomorron världen på P1 igår där frågan till panelen ställdes: Hur mycket invandringsdebatt tål Sverige? Varpå Göran Greider svarade: Ingen alls.

Det säger sig själv att med en sån inställning är det inte konstigt att förtroendet för medier och politiker (eftersom medierna har gått i säng med politikernas i den frågan) sjunker brant. Han borde kanske fråga sig själv varför läsarna sviker hans egen tidning där man nu varslat två tredjedelar av personalen.

När invandring dyker upp i nyhetssändningar slängs all vanlig nyhetsvärdering överbord och fokuset blir känslor. Som de utvisningshotade barnen i Sundborn där reportern frågade en klasskamrat vad han tyckte. I vilken annan rapportering skulle man komma på tanken att intervjua en 10-åring. Eurokrisen? Presidentvalet i USA?

Det märkliga är också hur SD blivit alltings nav. Kritisera åsikter för att de ”spelar SD i händerna” har blivit en sorts säkerhetsstrategi som debattörer använder när de framför synpunkter som annars skulle riskera att dra på sig fobianklagelser. Det är samma med Selimovic, men kan man någonsin komma rätt om man hela tiden rättar sig efter vad som eventuellt kan gynna eller missgynna SD?

22 oktober 2012 | Unregistered CommenterNils

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>