Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
jan112012

Videovåldsdebatten startades av manipulerade barnintervjuer

Debatten om videovåldet kickstartade i Sverige efter ett inslag i tv-programmet Studio S år 1980. Ängsliga barn vittnade om hur dåligt de mådde efter att ha bevittnat motorsågsmassakrer inspelade på sånadär VHS-kassetter som gick att hyra på mysko videobutiker. Snart skakades landet av krav på hård lagstiftning. Barnen måste skyddas! Hör bara vad dessa stackare vittnar om!

Tjugotvå år senare gjorde Filmkrönikan en intervju med barnen, nu i trettioårsåldern, som berättade om vad som egentligen hände den där dagen när en handfull fjärdeklassare fick åka med fröken till tv-huset för att vara med i tv.

– De visade de ju bilder ur de här skräckfilmerna så att vi skulle komma ihåg hur hemska de här scenerna är när de intervjuade oss. Och sedan instruerade de oss hur vi skulle säga, att man är så rädd och att man måste ha nattljuset tänt på nätterna. … Och du säger att ”jag har så ont inne i mig”. Jag höll på att skratta ihjäl mig!

Mattias Svensson tipsade om Stig Linnells svar. Svenssons bok om det svenska förmynderiet, Glädjedödarna beställer man här.

Studio S-journalisten Stig Linnell tillbakavisade dessa nya uppgifter från Filmkrönikan och förklarade att denna smutskastning av hans gamla tv-inslag i själva verket rörde sig om en nyliberal komplott.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>