Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
aug072011

Självtest: Har du kompletta preferenser?

Ett standardantagande i rationella modeller är att aktören har kompletta preferenser. Det betyder att i valet mellan två alternativ föredrar aktören alltid något av alternativen eller är indifferent. Men aldrig stannar hon upp och konstaterar desperat att hon omöjligen kan välja.

Antagandet är under vardagliga förhållanden tämligen rimligt. Men hur kompletta är preferenserna när alternativen är mer tillspetsade? På den underhållande sajten MyRather ställs man inför förfärliga hypotetiska valsituationer. Beroendeframkallande.

Reader Comments (1)

Jag är glad att du tycker MyRather. Det är vårt mål att göra det så tankeväckande som möjligt. Ledsen om min svenska är dåligt, jag översätta det : )

10 augusti 2011 | Unregistered CommenterNick

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>