Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
jul212011

Japans hundraåringar förvaras i en låda i källaren

Jag trodde att alla kände till historien om Japans hundraåringar. Under sommarens släktbesök har jag emellertid blivit varse om att en av förra årets festligaste skandaler har gått många förbi. För inte kan man väl ha glömt märkligheterna som uppdagades i Japan förra året?

Kör hem mormor och morfar.

Inför den stundande Respect for the Elderly Day hade kommunala tjänstemän i Tokyo uppdaterat sina listor över traktens +100-årstaggare. Men en viss Sogen Kato var besynnerligt svår att få tag på. Tokyos tidigare äldste invånare hade dött och titeln hade gått över till Kato. Nu ville man gärna träffa den gamle mannen och framföra stadens officiella gratulationer. 

Varje gång tjänstemän besökte hans uppgivna adress blev de bortjagade av släktingar som sa att gamle Kato inte ville träffa någon. Till slut blev de misstänksamma och kopplade in polisen. Ett av barnbarnen erkände då att herr Kato inte hade lämnat sitt sovrum sedan 1978. (Enstöring, förstår ni. Inget konstigt.) Man öppnade dörren och där låg han mycket riktigt, Tokyos äldste, mumifierad sedan trettio år tillbaka. Medan Kato vilade i evigheten hade pensionsutbetalningarna tickat vidare. Hans tillstånd hade inte heller förhindrat honom från att göra uttag från bankkontot.

Historien väckte visst hallaballo. Var Kato en bisarr engångsföreteelse eller ett tecken på mer utbrett pensionsfusk? Utredningar följde och mängder med fall uppdagades. Många av Japans omtalade hundraåringar stod helt enkelt inte att finna i verkliga livet.

More than 230,000 elderly people in Japan who are listed as being aged 100 or over are unaccounted for, officials said following a nationwide inquiry. … Officials have found that hundreds of the missing would be at least 150 years old if still alive. The Justice Ministry said some of those unaccounted for may have died as long ago as World War II, possibly during the post-war turmoil. Others may have emigrated without reporting their status to local authorities, or relatives simply did not report the deaths.

Frågan är om fusket och registerfelen varit så utbrett att den japanska medellivslängden överdrivits i statistiken.

Reader Comments (2)

WOW, det är alltså ingen som någonsin räknat ut landet medellivslängd, fått upp min/max-värdena och reagerat på att ett antal individer var 150 år gamla. Slående

21 juli 2011 | Unregistered Commentereng

Rå fisk och tång kanske inte är så undergörande nyttigt ändå alltså?

21 juli 2011 | Unregistered CommenterCamilla

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>