Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
apr162011

Fermiparadoxen revisited – har vi bara lyssnat på fel ställe?

Om Jorden är en ganska vanlig planet runt en ganska vanlig stjärna, och om rymden är fylld av miljoner och åter miljarder liknande stjärnor och planetsystem, varför är det då så knäpptyst i rymden? Fermis paradox är frågan hur det kan komma sig att en så ändlös världsrymd inte – såvitt vi kan se – innehåller minsta spår av intelligent liv.

– Nej, det där var bara min mage.

Olika svar på frågan har föreslagits. Ett av de mer fantasieggande, som behandlats tidigare på inslag.se, är att rymden är en otrevlig plats och att civilisationer gör klokt i att iaktta radiotystnad. Precis som flertalet civilisationer genom världshistorien inte vunnit jackpot när de upptäckts av andra, är det möjligt att tänka sig att det inte är fredsdelegationer med nyfikna antropologer som intresserar sig för liv på andra planeter – om nu någon alls är intresserad.

En annan möjlighet är att vi letat efter signaler på fel ställe. Radiovågor, gud så mossigt! Det skulle påminna om isolerade öbor som drar slutsatsen att jordklotet måste vara obefolkat eftersom inte minsta röksignal eller flaskpost syns till. Om radiosignaler är passé, vad skulle då vara alternativet? En extremt stark stråle av neutriner som används för att manipulera förändringarna i en variabelstjärna, en cepheid, som får fungera som förstärkare och sända ut signalen i världsrymden. The Economist berättar om en yvig idé.

[F]or several years John Learned of the University of Hawaii and Anthony Zee of the University of California, Santa Barbara, have been promulgating what they believe is a better idea. They suggest that any alien civilisation worth its salt would alight not on the photons of the electromagnetic spectrum—whether optical or radio-frequency—to send messages to other solar systems. Rather, it would focus its attention on a different fundamental particle, one that is rather neglected by human technologists. That particle is the neutrino.

(…) Once a civilisation has mastered the trick of generating high-energy neutrinos, though, Dr Learned’s imagination suggests it might signal its existence to the waiting universe another way—and this is where the existing astronomical archives come in. For 100 years astronomers have paid particular attention to a class of variable star known as the Cepheids. These are important because they produce regular pulses of light and the period of those pulses is precisely related to the luminosity of the star. A Cepheid’s distance can thus be calculated with great accuracy. And, since individual Cepheids are bright enough to be seen in other galaxies, they were the first tool used to estimate the distances to such galaxies.

Dr Learned, however, reckons the pulse-period of a Cepheid could be modulated by a suitable beam of neutrinos. Such a beam would easily penetrate the star’s outer layer, but the stellar core would be sufficiently dense to absorb part of it. That would be enough to heat the core slightly and this heating would, in turn, accelerate the Cepheid’s pulse rate. Time the beam right and the star could be turned, in effect, into an FM transmitter—broadcasting to the universe on the underlying carrier-wave of the Cepheid’s pulsation.

Det låter en smula bisarrt. Men vad säger att utomjordisk kommunikationsteknologi skulle motsvara våra förväntningar för normalt och anständigt?

Reader Comments (5)

Går det att skriva kommentarer också nu? Har inte fungerat riktigt tidigare från min Safari-browser.

Tack för alla underbara inslag!

16 april 2011 | Unregistered CommenterAnonym

Ja det gick (se ovan!). Härligt.

16 april 2011 | Unregistered CommenterAnonym

Radiovågor är utmärkta saker. Klart dom använder radiovågor. Men dom enda radiovågor vi skulle upptäcka om vi lyssnar är sådana vars direkta avsikt är att vi lyssnar på dom. Och som sagt, varför skulle dom skicka sådana signaler? Vi har inte skickat så många signaler av den typen, av den enkla anledningen att det tar så lång tid att få svar, att dom som skickar den är döda när svaret kommer. Och vem är intresserad av *det*. Därför lyssnar man.

Möjligtvis skulle vi kunna upptäcka andra radiovågor, för radio och tv och annan kommunikation från ena änden till andra av deras planet. Men sådana sänds bara i igenkänningsbara signaler under något mer än 100 år. Sedan digitaliserar och komprimerar man signalerna, varvid dom allt mer börjar likna brus, och då missar vi dom.

Så vi har, per civilisation, c:a 100 år på att upptäcka signalerna. Vilket innebär att varje stjärna vi lyssnar på nu måste vara just i precis det intervallet, dvs ungefär när man upptäcker rymdfart. Och med tanke på att den perioden kan ske typ när dom helst inom ett intervall på ett par miljarder år, så är ju chansen rätt minimal. Vi behöver lyssna på runt 10 miljoner *civilisationer* (inte planeter) innan vi faktiskt har en nån chans att höra en av dom.

Och ännu värre är att om vi hittar en civilisation ett par tusen år för sent, så är det inte ens säkert att vi begriper vad det är. "It's life Jim, but not as we know it". Det teknologiska utvecklingen efter en industriell revolution är snarast exponentiell, och det är sannolikt att dom råkar ut för teknologiska singulariteter o dyl. Resultatet av dom kan vara allt från utplåning till att liv börjar se helt annorlunda ut.

All sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Och tillräckligt avancerad magi är gudomlighet.

16 april 2011 | Unregistered CommenterLennart Regebro

Intressant. Men allt som går med ljushastigheten är för långsamt för interstellär kommunikation.

Och kanske är förklaringen helt enkelt att universum är mycket glesbefolkat. Se the Drake equation: http://is.gd/lwvugD

16 april 2011 | Unregistered CommenterHåkan Lindgren

Anonym: Tack! :)

Lennart & Håkan: Mmm, jo Drake-ekvationen talar ju emot att vi skulle vara samtida med någon annan radiosändande civilisation. Men kan man inte tänka sig att någon velat efterlämna en ”sändande” stjärna, som ett slags klotter? Kilroy was here, fast i kosmologisk skala.

16 april 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>