Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
mar072011

Skall omröstningen om coolaste vetenskapliga resultat återupptas? En metaomröstning!

Det har tjatats och det har gnatats. Den bara vägrar lägga sig ned och dö. Minnet av inslags evighetsomröstning där vi försökte utse det coolaste vetenskapliga resultatet någonsin har levt vidare hos delar av läsekretsen. Hågkomsterna av hur festligt vi hade det i vår ljuva ungdom blir rosigare för varje dag. Borde inte omröstningen återupptas och avslutas? Ja, borde den det? Eller har vi gått vidare och avskaffat våra liv?

– Alltså, du var mycket bättre förr.

Läsare som tillkommit under de senaste fyrtiofem åren och missat omröstningen, behöver en kort föredragning av frågan. Saken gällde evighetsämnet som alltid lockar till debatt, från förskolornas småbarnsavdelningar till ålderdomshemmens matsalar: vilket är det absolut coolaste vetenskapliga resultatet någonsin? (Senaste omröstningen här. Se länkar i den för tidigare deltävlingar.) Efter en omfattande nomineringsrunda började vi mödosamt att vaska fram värdiga finalister. Deltävling efter deltävling tvingade oss att ta ställning mellan coolhetsgraden i Arrows omöjlighetsteorem och relativitetsteorin. Och sedan. Poff!

Nu ligger avgörandet i läsarnas mogna händer. Skall omröstningen återupptas? Vi måste naturligtvis rösta om saken. Varsågoda, århundradets metaomröstning. Dom avkunnas av läsekretsen inom en vecka från dags dato. Må vettigaste utfall vinna!

Reader Comments (3)

Jaaa!!! !

7 mars 2011 | Unregistered CommenterGustav Lundblad

Det måste den! Som jag har grubblat över vad som verkligen är det coolaste resultatet, objektivt sett.

8 mars 2011 | Unregistered CommenterCamilla

Utan att vilja föregripa resultatet, kan man ju ändå säga att så här långt verkar det luta åt ett Ja.

9 mars 2011 | Unregistered CommenterPeter

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>