Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
mar172011

Coolaste vetenskapliga resultatet någonsin – kvalgrupp 10

En deprimerande tanke som man stöter på ibland är att takten i den vetenskapliga utvecklingen skulle vara i avtagande. Spontant låter det förstås som en befängd idé. Mängden rapporterade resultat årligen är säkerligen större än någonsin tidigare, och vetenskapsmän upphöjs ofta i den offentliga debatten till en roll som på vissa sätt påminner om ett sekulärt prästerskap. (I andra sammanhang är de däremot sorgligt saknade.) Men mitt i allt detta vetenskapande, finns ändå inte den där känslan av att resultaten liksom var större förr? Eller för att tala i väsentligheter: var inte resultaten coolare förr?

Hur många tror att Assange är utsatt för en konspiration?

Varför skulle det vara på det sättet? En möjlighet är ju förstås att den lägst hängande frukten plockas först, och de där riktigt stora upptäckterna därför tenderar att trilla in i rask takt när en civilisation just lärt sig hur det alls går till att göra några upptäckter. Efterhand blir sedan resultaten alltmer perifera, och ligger gradvis allt närmare gränsen för vad som alls är upptäckbart givet vår mentala kapacitet. (Finns en sådan gräns?) En annan möjlighet är att resonemanget är befängt.

Men icke desto mindre. Vetenskapshistorien är full av coola resultat, och här är platsen där vi visar vår uppskattning för dem. Nio omröstningar har ställt till med en vetenskapshistorisk massaker, där mängder med värdiga vinnare åker i soptunnan. En segrare i varje deltävling går vidare till semifinalerna. En andraplats ger en biljett till andra chansen. Nu är det dags igen.

Resultat hittills

Kvalgrupp 1
1. Relativitetsteorin
2. (Vaccinet)
3. Big Bang
4. Avståndet till solen

Kvalgrupp 2
1. Evolutionsteorin
2. (Termodynamiken, hs 2)
3. Tydandet av hieroglyferna
4. Coaseteoremet

Kvalgrupp 3
1. Komparativa fördelar
2. (Mänskliga rättigheter)
3. Blodomloppet
4. Historisk institutionalism

Kvalgrupp 4
1.  Heisenbergs osäkerhetsprincip
2. (Den experimentella metoden)
3. Lucaskritiken
4. Measure and integration


Kvalgrupp 5
1. Våg- partikeldualitet
2. (Gödels ofullständighetssats)
3. Dinosaurierna
4. Analysens fundamentalsats

Kvalgrupp 6
1. e^(i×π) = −1
2. (Världen torde vara simulerad)
3. Jordens omkrets
4. Globulism

Kvalgrupp 7
1. Atomen
2. (Arrows omöjlighetsteorem)
3. Trigonometri
4. Andra välfärdsteoremet

Kvalgrupp 8
1. Pythagoras sats
2. (Hur dinosaurierna dog ut)
3. Indoeuropeiska språket
4. Pacta sunt servanda

Kvalgrupp 9
1. Milgrams lydnadsexperiment
2. (Keplers lagar)
3. Individen
4. Första välfärdsteoremet

 

Den här deltävlingen har dröjt nästan nio månader. Det finns inget skäl att dra ut på kallpratet. De nominerade är:

 

1. Plattektonik

2. Primtalssatsen

3. Bakterieteorin

4. DNA

Reader Comments (11)

Kom igen nu! Hoppas att ni i varje fall överväger att rösta på plattektonik. Tänk vilka perspektiv den upptäckten öppnade – jordens föränderlighet, fasen till och med marken flyter omkring! Och bergskedjor och allt det andra blir begripligt helt plötsligt.

17 mars 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

Tänk om varje rad i tabellen "Resultat hittills" (liksom kandidaterna i den aktuella kvalgruppen) hade ett årtal inom parantes efter sig. Visst vore det väl underbart...?

17 mars 2011 | Unregistered CommenterOtto M

Eh, du det tog mig 45 minuter framför teven att pilla ihop det här inlägget. (Har inte riktigt kläm på div-ar och sånt i CSS.) En underbar möjlighet är ju att någon med tid och intresse slänger ihop ett google doc med alla kandidater i ena kolumnen och årtal i den andra, så ska det väl gå att rita ut dem på en tidslinje någorlunda enkelt. Men en del upptäckter är nog svårplacerade i tiden.

17 mars 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

Just nu ligger förresten bakterieteorin sist! Det är ju helt vansinnigt. Kom igen. Bakterier! Tänk vilka perspektiv det öppnade - liv i en skala osynlig för blotta ögat, men som ändå påverkar människan enormt mycket.

17 mars 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

Det blev faktiskt bakterieteorin för min del. DNA i all ära, men hur omtumlande var den upptäckten egentligen? "Jahaa, så det är en dubbelspiral alltså." Bah, nä, det smäller inte alls lika högt som upptäckten av allt detta osynliga liv som spelar så stor roll för oss människor.

18 mars 2011 | Unregistered CommenterThomas Lennartsson

DNA? Plattektonik? Ni måste skämta; det räcker ju att TITTA på primtalssatsen för att få gåshud.

Dessutom och kanske framför allt; alla matematiska upptäckter har en oslagbar coolhetsfaktor i det att man (åtminstone rent principiellt) kan TÄNKA ut dem om man är smart nog. Till skillnad från alla andra hantverksorienterade verklighetsstudier...

18 mars 2011 | Unregistered CommenterMikael Åhman

Jag har efter moget övervägande kommit fram till att det är coolt att vi driver omkring på ett klot av flytande berg. Primtal är för svårt, DNA för plottrigt och bakterier vill jag helst inte tänka på.

18 mars 2011 | Unregistered CommenterAnders

Plate tectonics FTW! Bakterier och virus är viktigt. Vulkaner är COOLT!

19 mars 2011 | Unregistered CommenterLennart Regebro

@Thomas, Frågan är vad som avses med upptäckten av DNA? Att DNA-molekylen är en dubbelspiral?

Jag tänker mig nog snarare upptäckten var att alla ärftliga egenskaper faktiskt överförs via en enda molekyl som finns i cellkärnan och att denna råkar ha den kemiska sammansättning den har. Ett intressant resultat men i ljuset av Mendels lagar inte allt för överraskande. Så trots skillnad i tolkning håller jag med om att resultatet inte är så intressant.

För mig stod valet mellan plattektonik och primtalssatsen. Det blev till slut primtalssatsen, och inte bara för att jag tror jag nominerade den. Att upptäcka en storskalig regelbundenhet i den till synes slumpmässiga distributionen av primtal är intressant, och ännu mer intressant när den visar sig vara av så enkel form. Och varför dyker logaritmer upp egentligen?

19 mars 2011 | Unregistered CommenterJohan

Så här mot slutet av tävlingen slår det mig att jag inte minns säkert vilken kandidat jag höll på i var och en av de tidigare deltävlingarna. Det är också svårt att rekonstruera resonemangen. Kan mina röster strykas om jag inte kan försvara dem i efterhand?

Ikväll var det dock (relativt) enkelt. DNA och basilusker är jättekul och intressanta, och primtal är vackra, men det är först när man säger att världen som vi känner den flyter runt på smält sten som jag verkligen säger wow.

20 mars 2011 | Unregistered CommenterDavid Vrensk

Johan: Beror nog på hur man tolkar det hela, men jag tänkte mig främst de experiment som man fick Nobelpriset för 1962. Som jag förstått det hade man upptäckt DNA långt innan dessa experiment utfördes, frågan var strukturen på molekylen.

Men när jag skriver det här inser jag att min tolkning långt ifrån behöver vara den mest intuitiva. Mendels lagar tycker jag är snäppet koolare än (vad jag lägger in i) upptäckten av DNA.

Håller med om det mystiska med logaritmen, de har en tendens att dyka upp i de mest aparta sammanhang, precis som pi.

21 mars 2011 | Unregistered CommenterThomas Lennartsson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>