Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
mar112011

Tillämpad matematisk psykologi

Där har ni ett ämne som borde utforskas på djupet. Siffrornas psykologi. Jag tror att stora tal påverkar oss känslomässigt, även om informationsinnehållet är exakt detsamma som om samma fenomen skulle mätas med mindre tal.

– Och slår vi ihop set A med set B får vi 40 000 miljarder problem!

Det bästa exemplet på vad jag menar är flipperspel. Redan när man skjuter iväg kulan får man 50 000 poäng eller så. Det är praktiskt taget omöjligt att aktivera ett flipperspel utan att få tiotusentals poäng. Visserligen är alla mål och riktmärken i spelet anpassade till detta. Det krävs miljontals poäng för att vinna frispel. Men ändå. 50 000 poäng, det kittlar skönt. Spelkonstruktörerna vet hur man får upp pulsen.

Jag brukade förgäves rekommendera denna metod i pedagogiska sammanhang. En tentamen som är poängsatt i miljontals poäng skulle bli mycket roligare att skriva, än ett prov där man måste svettas i en halvtimme för att få ett sketet poäng på en fråga. Det kostar inget och det blir roligare för alla inblandade. Godkändgränsen ligger på 500 miljoner poäng. Wow! Som bonuseffekt skulle man bli mer van att hantera potensräkning.

När jag ser jordbävningsrapporteringen från Japan kommer jag att tänka på den där gamla idén. Vad säger 8,9 på richterskalan? Vilken blek bild av de ohyggligheter som utspelar sig på marken. Nu är richterskalan logaritmisk, och det har säkert sina poänger. Men kunde man åtminstone inte biffa upp talen litet? Jag tycker att jordbävningen ska räknas som 89 000 på den Nya richterskalan. Det säger mer. Och ändå inte. Men ändå.

Det är där den tillämpade matematiska psykologin träder in och förklarar sambanden för oss.

Reader Comments (4)

Underbart! Detta ska jag testa. Tack!

12 mars 2011 | Unregistered CommenterJonas V

Äntligen! Ibland bloggar man inte förgäves ändå! :-) Please, berätta om hur det gick sen.

12 mars 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

En annan grej att ta tag i kan ju vara dessa satans logaritmiska skalor (som t ex richterskalan). Man borde istället göra skalorna exponentiella.

12 mars 2011 | Unregistered Commentereldh

Det enklaste är ju att sluta tala om richter-skalan, och istället prata om hur mycket energi som släpptes loss. Gärna i ekvivalenta hiroshimabomber. Då hamnar jordbävningen i Japan på 25.000 nya Richters.

19 mars 2011 | Unregistered CommenterLennart Regebro

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>