Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
feb072011

Statsskulden

Sveriges statsskuld (miljoner kronor).

– Hur liten statsskuld ska Sverige ha egentligen?! frågade sig Katrine Kielos retoriskt i söndagens Godmorgon, världen!

Från Timbros håll får vi höra att staten nu skulle kunna ägna sig åt allmän pengautdelning, hellre än att reglera gamla skulder. Man skulle kunna tro att det pågått ett amorteringsvansinne utan sans och måtta, som det är dags att sätta stopp för. Gör inte regeringen annat än amorterar på den där fåniga gamla statsskulden, som nu är nere på rent löjliga nivåer? Nåja. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>