Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
feb032011

Finns det flera Egypten?

Det är inte lätt att veta vad man skall tro om demokratiutsikterna i Egypten. Om man skall lita på kolumnerna i DN Kultur är landet närmast ett bildningsparadis, ”ett land fyllt av akademiker och intelligens”, som hållits i strypgrepp av Mubarak. Bilden är återkommande. Om bara detta kräk försvinner, och USA avstår från sitt geopolitiska fulspel, är utsikterna för en demokrati Egyptian style riktigt hyggliga.

Sedan finns det tyvärr ett helt annorlunda Egypten – det som framträder i statistik och opinionsmätningar. Landet av akademiker och smartingar befolkas enligt Human Development Report till 35 procent av analfabeter. Bland kvinnorna över 15 år är siffran 45 procent. Folket längtar efter demokrati, men i en opinionsmätning 2010 uttryckte drygt 40 procent skepsis mot demokrati som styrelseskick eller struntade i vilket (PEW 2010).

Det sägs nu finnas två anledningar att inte oroa sig så vansinnigt mycket för Muslimska brödraskapet. Å ena sidan skall organisationen sakna praktiska möjligheter att gripa makten i det oklara politiska läget. Å andra sidan är de inte ens så värst mycket att oroa sig över, även om de skulle vinna makten. De är konservativa förvisso, men ändå på banan för vad som skulle kunna rymmas inom ramen för något som liknar en demokrati. Inget islamistiskt skräckvälde à la Iran.

I så fall finns nog både en och annan egyptisk väljare som blir besviken på brödraskapets mesighet. Stödet för att äktenskapsbrytare skall stenas ligger på 82 procent i sagda opinionsundersökning. Stödet för att piska och hugga händer av tjuvar ligger på 77 procent. Klassikern, frågan om man skall avrätta muslimer som lämnar islam? 84 procent tycker att det är en bra idé (PEW 2010, igen).

Muslimska brödraskapet skall nu, till allmän glädje, ha övergivit sin tidigare smak för politisk-religiöst motiverat våld. Den egyptiska allmänheten verkar inte vara lika tydlig på den punkten. En minoritet, 46 procent, av PEW:s tillfrågade svarade att det aldrig är acceptabelt med självmordsbombningar mot civila för att försvara islam. Andelen som svarar att det är okidoki att självmordsbomba civila litet då och då har mer än fördubblats de senaste tre åren.

Det är inte lätt att veta vad man skall tro. Så att säga.

Reader Comments (11)

Tja, det enda man kan vara säker på är att de siffrorna inte lär sjunka så länge Egyptens folk förtrycks av en diktatur, som stöds av ett väst som samtidigt tar sig rätten att orera nedlåtande om demokrati. Det är lite hårt att kräva en självklar demokratiuppfattning av ett folk med en historia som endast rymmer 10 års skakig demokrati för 30 år sedan.
Om det fanns en uppriktig önskan om att införa demokrati i Mellanöstern, utan hänsyn till geopolitiska intressen och vissa enskilda staters rätt att bete sig lite hur som helst, så skulle det säkert finnas goda möjligheter till det och de här siffrorna skulle givetvis sjunka som en naturlig följd av det.

4 februari 2011 | Unregistered CommentertT

tT:
Det förvånar mig att du tillmäter "väst" avgörande inflytande över attityder i de uppräknade frågorna. Det skulle jag gärna läsa en utförlig förklaring av, men ännu intressantare är att "väst" skulle kunna "införa demokrati i Mellanöstern" om blott "önskan" funnes. Hur tänker du dig att det skulle gå till i praktiken? (Facit för tidigare försök är ju inte gott.)

4 februari 2011 | Unregistered CommenterFaster Sven

Skall man dra en slutsats av din och Pew:s uppfattning är det ingen idé att egyptierna får fria val att välja ledare då de är obildade och intoleranta, bättre att hålla dem i strama tyglar så att de i vart fall inte kommer bli farliga för omvärlden.

Tycker du det Peter?

4 februari 2011 | Unregistered CommenterHenrik

Henrik: PEW gör opinionsundersökningar – de har nog ingen uppfattning. Om jag hade något recept skulle jag skrivit om det. Jag vet inte. Min poäng är att en del rätt väsentliga saker om Egypten utelämnas i rapporteringen. Jag har lagt märke till att vissa reagerar med irritation när man nämner de där siffrorna, precis som jag får intryck av att du blivit lite irriterad nu (tonfall är ju alltid osäkert i skrift). Varför är det så, kan man fråga sig.

4 februari 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

"Ska du komma här och sabba vår fina revolutionsstämning med din trista skepsis", tror jag irritationen beror på. Och visst fog har nog den attityden; om alla vore sunt (trist) skeptiska så hade nog Mubaraks barnbarn snart fått börja sin långa inskolning till makten. Nu kanske han får leka lite i stället.

5 februari 2011 | Unregistered CommenterJonas V

tT,

Hur många demonstrationer mot de arabiska diktaturerna har du bevistat de senaste 50 åren? De som är emot "enskilda staters rätt att bete sig lite hur som helst" demonstrerar regelbundet, ofta just under dessa diktaturers flaggor och kallas då "fredsaktivister med humanitär agenda" i våra antidemokratiska västerländska medier.

Några fler siffror från PEW:
95% av de tillfrågade i Egypten tycker illa om judar
80% tycker att den enda rättvisa vore om Israel försvann
92% anser Israel vara en evig fiende

De attityden lär inte försvinna över en natt, demokrati eller inte....

5 februari 2011 | Unregistered Commenterstettiner

För det första: Dina "drygt 40%" som "hyser skepsis mot demokrati eller struntar i vilket" visar återigen att statistik kan användas till att visa vad som helst. Att säga att 22% av befolkningen hyser skepsis demokrati på grund av att de under vissa omständigheter kan tänka sig ett annat styrelseskick är direkt missvisande. Man kan lika gärna vända på det och säga att 22% vill ha demokrati under de flesta omständigheter. Siffran blir då istället 81% för eller i de flesta fall för demokrati. Då har vi plötsligt en annan betydelse i siffrorna.

För det andra: Bara för att en institution gör opinionsundersökningar blir de inte automatiskt neutrala. Givetvis har denna (amerikanska) institution genom sin finansering, sina anställda och sina val av frågeformuleringar och urvalsgrupper en agenda på ett eller annat sätt, något annat vore märkligt. Att de varken presenterar konfidensgrad eller urvalsantal gör inte redovisningen av deras siffror mer trovärdig.

5 februari 2011 | Unregistered CommenterThomas

Ladda ned den fulla rapporten, så hittar du exakta frågor, n-tal (1000 i Egypten) m.m. Felmarginaler kan du räkna ut själv, men de tvättar inte bort det obehagliga resultatet. Rapporten är väl värd att titta närmare på - finns mer än jag tagit upp.

Edit: Sorry, borde kommentera tolkningen du ifrågasätter också. Frågan om inställning till demokrati har tre svarsalternativ. Ett positivt: ”Democracy is preferable to any other kind of government”, ett negativt: ”In some circumstances, a non-democratic government can be preferable”, och ett likgiltigt: ”For someone like me, it doesn’t matter what kind of government we have”. Du anser alltså att det skulle vara direkt missvisande att tolka det enda negativa svar som är möjligt att ge på frågan som ett uttryck för skepsis mot demokrati?

5 februari 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

Henrik ovan har ju en helt rimlig fråga: vad tycker du egentligen? Det är helt reko att inte ha ett färdigt "recept", absolut, men du insinuerar ju precis det Henrik frågar dig rakt ut. För övrigt, brukar man inte också få en del tråkiga svar från en undersökning där svenskar svarat? Vi har ändå utbildning och stabilitet i landet sedan sekler. Vad ska vi göra med oss? Finns det flera Sverige, kan man kanske raljant fråga, och antagligen ganska snart komma på att ja, det gör det ju faktiskt. Och?

6 februari 2011 | Unregistered CommenterSofia

82 procent svarar att man ska stena äktenskapsbrytare – äsch, en del ”tråkiga svar”, och hey är Sverige så mycket bättre, liksom… Vad krävs för att få Sofia att reagera egentligen?

6 februari 2011 | Registered CommenterPeter Santesson

Säg att 2 mijoner människor deltog i miljonmarschen förra veckan, för att verkligen ta i. Då marscherade 2,5 procent av Egyptens befolkning mot Mubaraks regim. Är det mycket eller lite?

8 februari 2011 | Unregistered Commenterksth

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>