Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
feb192011

Den ofullständige Gödel

Var det där ett ironiskt drag? Jag kunde inte avgöra.Bullshitdetektorn lyser rött när man ser Gödels namn nämnas i text. Vill man vinna inträde i den exklusiva skara som inte bara namndroppar Gödel på bättre middagar, utan rent av gör det korrekt, finns en (naturligtvis) ofullständig guide till Gödels teorem. Något att spara till en sömnlös natt, och en länk att lobba vidare nästa gång en kulturdebattör försöker hitta en matematisk förklaring till sin egen oförmåga att säga vad han egentligen menar.

Reader Comments (2)

Annars kanske GEB kan vara en ingång (eller, om kulturdebattören är alltför stressad: valda delar ur Logicomix).

20 februari 2011 | Unregistered CommenterAnders M.L.

Tack för tipset!

28 februari 2011 | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>